envichem Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επεξεργασιας αποβλητων

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε ανιονικούς και κατιονικούς, σε υγρή και στερεή μορφή, χαμηλού, μεσαίου και υψηλού Μοριακού Βάρους και διαφορετικών ποσοστών φορτίου.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Επεξεργασία αποβλήτων για την συσσωμάτωση αιωρούμενων σωματιδίων με σκοπό τον διαχωρισμό (καθίζηση ή επίπλευση) και την τελική απομάκρυνσή τους.
 • Επεξεργασία αφυδάτωσης της λάσπης.
 • Επεξεργασία πάχυνσης της λάσπης.

Τρόπος Εφαρμογής

Ο τρόπος εφαρμογής και η δοσολογία του διαλύματος πολυηλεκτρολυτών εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και το είδος του υδατικού αποβλήτου – συστήματος, όπου θα εφαρμοστεί.  Το υδατικό διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται με την αργή, σταδιακή προσθήκη του πολυηλεκτρολύτη μέσα σε δεξαμενή που περιέχει την απαιτούμενη ποσότητα νερού με ταυτόχρονη τη συνεχή ανάδευσή του.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικoύς σάκους των 25kg και πλαστικές συσκευασίες των 25, 200 και 1000lt.

 

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε ανόργανα κροκιδωτικά με βάση το σίδηρο και το αργίλιο (PAC 18, Θειικό Αργίλιο, Τριχλωριούχος Σίδηρος, Θειικός Σίδηρος) και σε οργανικά κροκιδωτικά (DADMAC, Αμίνες, Αποχρωματιστές). Χαρακτηρίζονται από χαμηλό μοριακό βάρος και υψηλό κατιονικό φορτίο.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, νερού για βιομηχανική χρήση, αστικών λυμάτων καθώς και πόσιμου νερού με στόχο την αποσταθεροποίηση κολλοειδών συστημάτων και την δημιουργία κροκίδων με σκοπό την καθίζηση ή επίπλευση και την τελική απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών. Εφαρμογές παρατηρούνται σε βιομηχανίες τροφίμων, χημικές βιομηχανίες, βαφεία, χαρτοποιίες και διυλιστήρια.
 • Μείωση του COD και της θολερότητας.
 • Απομάκρυνση των φωσφορικών και των θειούχων ενώσεων.
 • Επεξεργασία συμπύκνωσης της λάσπης με στόχο την καλύτερη κατεργασία αφυδάτωσής της.
 • Παραγωγή χάρτου και χαρτοπολτού.
 • Αποχρωματισμός υγρών αποβλήτων.

Τρόπος Εφαρμογής

Ο τρόπος εφαρμογής και η δοσολογία του διαλύματος των κροκιδωτικών ενώσεων εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και το είδος του υδατικού αποβλήτου – συστήματος, όπου θα εφαρμοστεί. Ανάλογα με το τύπο του κροκιδωτικού και τα χαρακτηριστικά της διεργασίας, προτείνεται διαφορετική διαδικασία προετοιμασίας και χορήγησης του διαλύματος του κροκιδωτικού με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος.

Συσκευασία

Η πλειοψηφία των προϊόντων διατίθενται σε συσκευασίες των 25 kg, 50 kg, 150 kg, 220 kg, 1.000 kg.

 

Γενική Περιγραφή

Οι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην βιοαποικοδόμηση διάφορων τύπων αποβλήτων. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα στελέχη που περιέχουν. Διατίθενται σε στερεή και υγρή μορφή. Ο συνδυασμός των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται, αποτελούνται από βακτήρια, ένζυμα και ιχνοστοιχεία τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν τόσο σε αερόβιες όσο και σε αναερόβιες συνθήκες.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Βιοαποικοδόμηση λιπαρών ουσιών σε βιολογικούς, φρεάτια και αντλιοστάσια.
 • Βιοαποικοδόμηση οργανικών ουσιών που περιέχονται σε απόβλητα ξενοδοχείων και βιομηχανιών τροφίμων, όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρές ουσίες, άμυλα, κυτταρίνες κ.α.
 • Βιοαποικοδόμηση οργανικού φορτίου αστικών λυμάτων και μείωσης παραγόμενης βιολογικής λάσπης.
 • Βιοαποικοδόμηση κατσίγαρου, τυρόγαλου, αποβλήτων χαρτοποιίας και κονσερβοποίησης φρούτων.
 • Μείωση COD αποβλήτων.
 • Καταπολέμηση Οσμών.

Τρόπος Εφαρμογής

Τα προϊόντα των μικροοργανισμών είναι ακίνδυνα προς την ανθρώπινη υγεία καθώς δεν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς, δεν είναι τοξικά και διαβρωτικά. Προτείνεται η χρήση γαντιών και το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε εφαρμογή. Η δοσολογία διαφέρει ανά προϊόν και ανά είδος αποβλήτου. Αναλόγως το πρόβλημα που ζητείται να επιλυθεί προτείνεται διαφορετικός τρόπος εφαρμογής των προϊόντων αυτών, χωρίς να απαιτείται κάποιος επιπλέον εξοπλισμός.

 

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε οξέα και βάσεις. Ποικίλουν τόσο ως προς το τύπο της χημικής ένωσης όσο και προς τη κατά βάρος περιεκτικότητά τους στο αρχικό διάλυμα. Η καυστική σόδα διατίθενται σε συγκεντρώσεις των 25, 33, 50% και το υδροχλωρικό οξύ σε συγκεντρώσεις των 31-33%.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Ως ρυθμιστής του pH σε υγρά συστήματα.
 • Ως ρυθμιστής οξύτητας στα τρόφιμα.

Τρόπος Εφαρμογής

Είναι απαραίτητη η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας καθόλη τη διάρκεια χρήσης τους για την αποφυγή εγκαυμάτων, κατάποσης, δυσκολίας στην αναπνοή και επαφής με τα μάτια.

 

 

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε σιλικονούχα και σε αυτά που έχουν βάση τους εστέρες λιπαρών οξέων.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Καταπολέμηση και περιορισμός του αφρισμού, σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που χρησιμοποιούν φυσικοχημικές και βιολογικές μεθόδους.
 • Επεξεργασία του νερού σε ποικίλες βιομηχανίες όπως είναι οι χημικές βιομηχανίες, η χαρτοποιία και τα βυρσοδεψεία.
 • Κάποια από τα προϊόντα είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

Τρόπος Εφαρμογής

Ανάλογα με τις συνθήκες του συστήματος (pH, Θερμοκρασία) προτείνεται διαφορετική δοσολογία των αντιαφριστικών για την επίλυση του προβλήματος.  Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή ύστερα από κάποια προετοιμασία (διαλυτοποίηση) πριν τη χορήγησή τους στο υδατικό σύστημα.

Συσκευασία

Τα αντιαφριστικά διατίθενται σε ποικίλες ποσότητες και συσκευασίες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Γενική Περιγραφή

Ο ενεργοποιημένος άνθρακας είναι ένα ανθρακούχο υλικό που χαρακτηρίζεται από μια καλά αναπτυγμένη δομή πόρων και μια πολύ μεγάλη εσωτερική επιφάνεια. Τα χαρακτηριστικά αυτά παρέχουν στον ενεργό άνθρακα ισχυρή προσροφητική ικανότητα. Διατίθεται σε μορφή σκόνης, κόκκων και pellets.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Δέσμευση οργανικού φορτίου (COD), υπολειπόμενου χλωρίου, οσμηρών ενώσεων.
 • Επεξεργασία Πόσιμου Νερού.
 • Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων.
 • Επεξεργασία Στραγγιδίων ΧΥΤΑ.
 • Επεξεργασία Νερού από Διεργασίες Αποκατάστασης Εδάφους.
 • Αποχλωρίωση Νερού.

Τρόπος Εφαρμογής

Ο συνηθέστερος τρόπος εφαρμογής του ενεργού άνθρακα είναι αυτός της σταθερής κλίνης, ή άλλων μορφών φίλτρων, μέσα από την οποία διαρρέεται το ρευστό προς επεξεργασία.

Συσκευασία

Το υλικό διατίθεται σε χάρτινους σάκους των 20-25kg και σε μεγάλους σάκους των 500Kg.

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε προϊόντα υγρής και στερεής μορφής καθώς και προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συσκευές ατμοποίησης της ουσίας απόσμησης (gel). Τα προϊόντα απόσμησης αποτελούνται από μίγματα οργανικών ουσιών τα οποία δεν επικαλύπτουν τις δυσάρεστες οσμές αλλά τις εξουδετερώνουν. Δρουν αποτελεσματικά ενάντια σε μεγάλο εύρος ομάδων ουσιών που προκαλούν δυσάρεστες οσμές όπως είναι αυτές με βάση το θείο (υδρόθειο, μερκαπτάνες κλπ) και την αμμωνία. Τα προϊόντα δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων (π.χ. χαρτοποιία, ζυθοποιία).
 • Σε λάσπες βιολογικής επεξεργασίας.
 • Σε χώρους συλλογής και αποκομιδής σκουπιδιών.
 • Σε κάδους απορριμμάτων και σε λαϊκές αγορές.
 • Σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.
 • Σε χώρους Υγιεινής (τουαλέτες).
 • Σε αντλιοστάσια-εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
 • Σε αποχετευτικούς αγωγούς και φρεάτια μεταφοράς λυμάτων.

Τρόπος Εφαρμογής

Προτείνεται η εφαρμογή τους με ψεκασμό, σε υψηλή πίεση με στόχο την αποδοτικότερη αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών. Η εταιρία ENVI-CHEM για την εφαρμογή των προϊόντων απόσμησης χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο εξοπλισμό εκνέφωσης, υψηλής πίεσης, με σκοπό τη καλύτερη αξιοποίηση του προϊόντος, μέσω της καλύτερης διασποράς του στο χώρο, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχουν επίσης προϊόντα τα οποία προστίθενται σε διαλύματα πολυηλετρολυτών για την απόσμηση της αφυδατωμένης λάσπης βιολογικού.

Γενική Περιγραφή

Είναι προηγμένα υλικά σε μορφή σκόνης τα οποία έχουν υψηλή απορροφητική ικανότητα (Ενεργός άνθρακας, Μπετονίτης, Ζεόλιθος, Πολυμερή). Τα υλικά αυτά είναι ικανά να απορροφήσουν πολλαπλάσιες ποσότητες του βάρους τους, από πλήθος οργανικών ουσιών (Λάδια, Καύσιμα κλπ), των οποίων επιδιώκεται η δέσμευση και η απομάκρυνση. Είναι αδιάλυτα στο νερό, χαρακτηριστικό που σημαίνει ότι είναι πλήρως λειτουργικά και σε υδάτινα συστήματα. Τα υλικά αυτά είναι ασφαλή προς το χρήστη και δεν παρατηρείται η δημιουργία σκόνης κατά τη χρήση τους.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Δέσμευση και εύκολη απομάκρυνση οργανικών ενώσεων, όπως λάδια και καύσιμα, σε περιπτώσεις διαρροών σε βιομηχανίες, στο οδικό σύστημα και στο υδάτινο περιβάλλον (π.χ. πετρελαιοκηλίδες).
 • Χρήση τόσο στο έδαφος όσο και σε υδάτινα συστήματα.
 • Καθαρισμός δοχείων αποθήκευσης.

Τρόπος Εφαρμογής

Σε περιπτώσεις διαρροών προτείνεται η ρίψη του απορροφητικού υλικού γύρω από την οργανική ουσία και στη συνέχεια πάνω σε αυτή. Η απομάκρυνση της μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός φτυαριού και μιας σκούπας. Για το καθαρισμό δοχείων αποθήκευσης ρίξτε μια στρώση του απορροφητικού υλικού στο πάτο του δοχείου και απομακρύνεται το χειρωνακτικά.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικούς κουβάδες των 13Kg. Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να διατεθούν και σε μεγαλύτερες ή μικρότερες συσκευασίες.

Γενική Περιγραφή

Είναι προϊόντα υγρής μορφής τα οποία στοχεύουν στον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών, χώρων και εργαλείων.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Καθαρισμός και απολύμανση κάδων περισυλλογής απορριμμάτων.
 • Απολύμανση πόσιμου νερού.
 • Απολύμανση ιδιωτικών και δημόσιων χώρων.
 • Απολύμανση χώρων τροφίμων και διατροφής.
 • Επεξεργασία υγρών λυμάτων και αποβλήτων, όπως είναι τα αστικά λύματα.
 • Απολύμανση δημόσιων και ιδιωτικών δεξαμενών κολύμβησης.

Τρόπος Εφαρμογής

Τα απολυμαντικά προϊόντα είναι απλά στη χρήση και δεν διαφέρουν από τα κοινά καθαριστικά. Αρχικά ψεκάζονται στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και στη συνέχεια σκουπίζονται με μια σφουγγαρίστρα και ένα κουβά ή με ένα πανί και ένα κουβά, ανάλογα με τη περίπτωση.