envichem Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Εξοπλισμος

Η ΕNVI-CHEM συνεργάζεται και προμηθεύεται τα προϊόντα που διαθέτει από χημικές βιομηχανίες του εξωτερικού, που εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας, στην παραγωγική διαδικασία τους.

Οι μηχανικοί, πλήρους αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής λειτουργίας λιποσυλλέκτες, η λειτουργία των οποίων βασίζεται σε αυτόματο μηχανισμό συλλογής και απομάκρυνσης των λιπών, ελαιωδών ουσιών και των στερεών από την υδατική φάση του αποβλήτου.

Οι λιποσυλλέκτες βαρυτικού διαχωρισμού, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στο βαρυτικό διαχωρισμό των λιπών, ελαιωδών ουσιών από την υδατική φάση του αποβλήτου.

Γενική Περιγραφή

Διαθέτουν μεγάλο εύρος φίλτρων από συνθετικά υλικά για την επεξεργασία του πόσιμου νερού. Μέσω της φυγόκεντρης δύναμης επιτυγχάνεται η κατακρήμνιση των μεγάλων σωματιδίων βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του νερού. Έτσι προστατεύεται το δίκτυο σωληνώσεων και τα όργανα των εργοστασιακών μηχανών επεξεργασίας νερού από τις επικαθίσεις, αποτρέποντας μεγάλα κόστη συντήρησης.

Γενική Περιγραφή

Στοχεύει στην εξουδετέρωση των μολυσματικών μικροβίων στο νερό χωρίς τη χρήση χημικών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της υπεριώδους ακτινοβολίας, η οποία προκαλείται στο εσωτερικό της συσκευής και καταστρέφει το γενετικό υλικό των μικροοργανισμών, των βακτηρίων και των ιών. Το περίβλημα της συσκευής είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Έτσι το νερό μεταφέρεται αποστειρωμένο στις διάφορες διεργασίες για τις οποίες προορίζεται.

Γενική Περιγραφή

Η εταιρία ENVICHEM διαθέτει μια μεγάλη γκάμα Εργαστηριακών Οργάνων Ελέγχου Νερού και Αποβλήτων, η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτει επίσης Controlers pH, Διαλυμένου Οξυγόνου και Αγωγιμότητας.

Γενική Περιγραφή

Χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία ακροφυσίων υπέρμικρου όγκου (ULV), που ψεκάζουν τις ουσίες, δημιουργώντας πολύ μεγάλο αριθμό σταγονιδίων, μέσης τυπικής διαμέτρου 15-20μm, στον αέρα. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό λειτουργικό κόστος βοηθητικών παροχών σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Διαθέτουν πλήρως ρυθμιζόμενο σύστημα με εναλλακτικές δυνατότητες αύξησης ή μείωσης της ικανότητας απόσμησης, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες –  μεγαλύτερη ανάγκη απόσμησης λόγω της εντονότερης έκλυσης δυσάρεστων οσμών).

Γενική Περιγραφή

Είναι ακροφύσια υπέρμικρου όγκου, με δυνατότητα ρυθμιζόμενων παροχών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στην αποσκλήρυνση του νερού, δηλαδή στην απομάκρυνση των αλάτων που βρίσκονται στο νερό με κυρίαρχα αυτα του ασβεστίου και του μαγνησίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση μιας κατιονικής ιοντοεναλλακτικής ρητίνης υψηλής απόδοσης ως πληρωτικό υλικό σε δοχεία αποσκλήρυνσης. Η ομαλή λειτουργία του συστήματος αποσκλήρυνσης εξασφαλίζεται από ένα προηγμένο σύστημα αυτοματισμού.

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στον καθαρισμό του νερού από στερεά σωματίδια. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση χαλαζιακού υλικού με μέγεθος κόκκων 0.4-6mm ως πληρωτικό υλικό σε ειδικά δοχεία. Το πληρωτικό αυτό υλικό διαχωρίζεται σε διάφορα στρώματα ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων. Η ομαλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας εξασφαλίζεται από ένα σύστημα αυτοματισμών.

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στον καθαρισμό του νερού και στη βελτίωση της ποιότητάς του.

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στον καθαρισμό του νερού και στη βελτίωση της ποιότητάς του, μέσω του φαινομένου απορρόφησης των διάφορων ουσιών που βρίσκονται στο νερό, όταν αυτό διαρρέει το πληρωτικό υλικό.

Γενική Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας κατασκευές οι οποίες είναι πλήρως αυτοματοποιημένες, παρέχοντας ωστόσο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο χρήστη. Υπάρχει κύκλωμα αυτόματης εναλλαγής λειτουργίας των αντλιών καθώς και αναμονή για σύνδεση φλοτεροδιακόπτη για προστασία του συγκροτήματος σε περιπτώσεις απουσίας νερού.

Γενική Περιγραφή

Τα συστήματα δοσομετρικών αντλιών χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς παρέχουν με ακρίβεια χημικές ουσίες στη κύρια διεργασία, όπως είναι η χλωρίωση του νερού προς εξουδετέρωση του μικροβιολογικού φορτίου. Έτσι αποφεύγεται η σπατάλη χημικής ουσίας και η κύρια διεργασία πραγματοποιείται στις βέλτιστες συνθήκες.

Γενική Περιγραφή

Είναι πλαστικές κωνικές δεξαμενές οι οποίες διατίθενται σε διάφορα μεγέθη καθώς επίσης διαθέτουν και αναδευτήρα. Στις δεξαμενές αυτές πραγματοποιείται η κροκίδωση του διαλυτού αποβλήτου και η καθίζησή του μαζί και με τα αδιάλυτα απόβλητα. Έτσι προκύπτει ένα διφασικό μίγμα νερού – αποβλήτου με υπερκείμενο το νερό.

Γενική Περιγραφή

Είναι συστήματα τα οποία λειτουργούν στις βέλτιστες συνθήκες παρασκευής διαλυμάτων πολυηλεκτρολύτη. Διαθέτουν μια κωνική δεξαμενή στην οποία χορηγείται πολυμερές σε μορφή σκόνης και με τη βοήθεια δόνησης, εισάγεται όλη η ποσότητα στο εσωτερικό της κατασκευής. Τέλος εισάγεται καθαρό νερό με τη χρήση δοσομετρικής αντλίας ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός και ο έλεγχος της συγκέντρωσης του τελικού διαλύματος πολυηλεκτρολύτη.

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στον καθαρισμό του νερού από στερεά σωματίδια. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση χαλαζιακού υλικού με μέγεθος κόκκων 0.4-6mm ως πληρωτικό υλικό σε ειδικά δοχεία. Το πληρωτικό αυτό υλικό διαχωρίζεται σε διάφορα στρώματα ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων. Η ομαλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας εξασφαλίζεται από ένα σύστημα αυτοματισμών.

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στον καθαρισμό του νερού και στη βελτίωση της ποιότητάς του.

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στον καθαρισμό του νερού από τα απόβλητα που υπάρχουν μέσα σε αυτό, μέσω του φαινομένου απορρόφησης των διάφορων ουσιών που βρίσκονται στο νερό, όταν αυτό διαρρέει το πληρωτικό υλικό.

Γενική Περιγραφή

Είναι ελαιοσυλλέκτες οι οποίοι διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και δυναμικότητες. Ο άμεσος διαχωρισμός της ελαιώδους από την υδατική φάση, αποτρέπει την γαλακτωματοποίηση των λιπαρών ουσιών ή την στερεοποίησή τους όταν κρυώσουν και μειώνει το κόστος επεξεργασίας του αποβλήτου. Οι συσκευές αυτές είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά υλικά τόσο σε οξειδωτικές όσο και σε διαβρωτικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται από μεγάλο χρόνο ζωής και μειωμένα κόστη συντήρησης.