envichem Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Blog

Ξαφριστές Ελαιωδών Ουσιών – Εξοπλισμός για Απλή και Γρήγορη Απομάκρυνση Ελαιωδών Ουσιών από Υδατικά Απόβλητα.

Η εταιρία ENVICHEM στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, για την καλύτερη επεξεργασία υγρών αποβλήτων, που έχουν στη σύσταση τους λάδια, λίπη έλαια, διαθέτει διαφορετικού τύπου μηχανικούς ξαφριστές ελαιωδών ουσιών (oil skimmers), που μπορεί να απομακρύνουν οποιονδήποτε τύπο λιπαρών ουσιών ακόμα και καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη) από υδατικές επιφάνειες, όπως συμβαίνει σε ελαιοδιαχωριστές, λιποσυλλέκτες, δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης υδατικών αποβλήτων με λάδια, λίπη, έλαια, κλπ.

Οι ξαφριστές ελαιωδών ουσιών μπορούν να απομακρύνουν, πολύ αποτελεσματικά, από υδατικές επιφάνειες οποιαδήποτε λιπαρή ουσία, που έχει διαχωριστεί και επιπλέει στην υδατική φάση. Η λειτουργία τους βασίζεται στη συνεχή κίνηση ενός ελαιόφιλου και ταυτόχρονα υδρόφοβου υλικού, στην επιφάνεια του οποίου προσκολλάται η ελαιώδης φάση που επιπλέει στο νερό, χωρίς να συλλέγεται και νερό. Το υλικό αυτό είναι συνήθως πολυμερές και έχει διαφορετικές μορφές (ιμάντας, σωλήνας) ανάλογα με την απαιτούμενη εφαρμογή. Καθώς ο ελαιόφιλος σωλήνας ή ιμάντας απομακρύνεται από την υδατική φάση του αποβλήτου, οι λιπαντικές ουσίες, τα λίπη-έλαια, οι υδρογονάνθρακες που έχουν προσκολληθεί επάνω στην επιφάνεια του, απομακρύνονται με τη βοήθεια ειδικών ξέστρων και ρέουν προς μια δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης τους. Από εκεί μπορούν να διατεθούν απευθείας σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες.

Η εγκατάσταση και λειτουργία του ξαφριστή είναι απλή και απαιτεί ελάχιστη ενέργεια. Μπορεί να τοποθετηθεί στην άκρη του λιποσυλλέκτη ή της δεξαμενής και σε σύντομο μικρό χρονικό διάστημα να απομακρύνει όλες τις ελαιώδεις ουσίες που βρίσκονται στο σύνολο της υδατικής επιφάνειας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής ελαιωδών ουσιών από υδατικές επιφάνειες, που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος.

1

Επιφάνεια Λιποσυλλέκτη χωρίς την Εφαρμογή του Ξαφριστή

2

Επιφάνεια Λιποσυλλέκτη μετά την Εφαρμογή του Ξαφριστή

4

Απομάκρυνση Συσσωρευμένων Λιπαρών από Δεξαμενή Προσωρινής Αποθήκευσης Υδατικών Αποβλήτων σε Εταιρίας Εστίασης

3

Απομάκρυνση Υδρογονανθράκων – Καυσίμων (Diesel, Βενζίνη) από API Ελαιοδιαχωριστή

 

Η εταιρεία ENVICHEM παρευρέθηκε στις 4-8 Νοεμβρίου 2019 στην έκθεση της Aquatech στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Η Aquatech αποτελεί την κορυφαία έκθεση στον κόσμο για εταιρείες που ασχολούνται με την επιστήμη και τεχνολογία της επεξεργασίας νερού διεργασιών, πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων. Η εταιρεία ENVICHEM παρακολούθησε και απέκτησε πλήρη γνώση των νέων και τεχνολογικά ανεπτυγμένων προϊόντων και υπηρεσιών που ακολουθούν κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες στον κλάδο. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας παρέχουμε μεθόδους υψηλής αποδοτικότητας και προηγμένες τεχνολογίες σχετικά με τη διαδικασία επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων.

aenv

Η ENVICHEM στην Επαγγελματική Κατάρτιση – Διαδικτυακά Μαθήματα σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας προς Ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις

Η εταιρία ENVICHEM ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα eFALCON, μέσω της οποίας παραδίδονται μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα:

  • Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κλπ)

  • Υγείας και Ασφάλειας (Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κινδύνου, Μέτρα Προστασίας, κλπ).

Τα μαθήματα μπορούν να υλοποιούνται είτε αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως (elearning), είτε με τη διαδικασία της συνδυαστικής μάθησης (blended learning) διαδικτυακά αλλά και με φυσική παρουσία των διδασκόντων σε χώρο διδασκαλίας.

Τα διαδικτυακά μαθήματα μπορεί να γίνονται είτε online, με τη μορφή webinar, είτε ασύγχρονα, με παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού από το χώρο σας, αλλά ακόμη και με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.

Η εταιρία eFALCON διαθέτει μεγάλο κατάλογο διαδικτυακών μαθημάτων, που έχουν προετοιμαστεί από μηχανικούς και άλλους επιστήμονες με σημαντική εμπειρία στη διαδικτυακή και άλλη εκπαίδευση. Το σύνολο της εκπαιδευτικής λειτουργίας υλοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 29990:2010 για τη μη-τυπική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα για προετοιμασία μαθημάτων, με βάση συγκεκριμένες ανάγκες της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.envichem.gr στο σύνδεσμο Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ή/και στα τηλέφωνα της εταιρίας ENVICHEM στο 2310 344788, με επιλογή εσωτερικό 103.

 

Ξαφριστές Ελαιωδών Ουσιών – Εξοπλισμός για Απλή και Γρήγορη Απομάκρυνση Ελαιωδών Ουσιών από Υδατικά Απόβλητα.

Η εταιρία ENVICHEM στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, για την καλύτερη επεξεργασία υγρών αποβλήτων, που έχουν στη σύσταση τους λάδια, λίπη έλαια, διαθέτει διαφορετικού τύπου μηχανικούς ξαφριστές ελαιωδών ουσιών (oil skimmers), που μπορεί να απομακρύνουν οποιονδήποτε τύπο λιπαρών ουσιών ακόμα και καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη) από υδατικές επιφάνειες, όπως συμβαίνει σε ελαιοδιαχωριστές, λιποσυλλέκτες, δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης υδατικών αποβλήτων με λάδια, λίπη, έλαια, κλπ.

Οι ξαφριστές ελαιωδών ουσιών μπορούν να απομακρύνουν, πολύ αποτελεσματικά, από υδατικές επιφάνειες οποιαδήποτε λιπαρή ουσία, που έχει διαχωριστεί και επιπλέει στην υδατική φάση. Η λειτουργία τους βασίζεται στη συνεχή κίνηση ενός ελαιόφιλου και ταυτόχρονα υδρόφοβου υλικού, στην επιφάνεια του οποίου προσκολλάται η ελαιώδης φάση που επιπλέει στο νερό, χωρίς να συλλέγεται και νερό. Το υλικό αυτό είναι συνήθως πολυμερές και έχει διαφορετικές μορφές (ιμάντας, σωλήνας) ανάλογα με την απαιτούμενη εφαρμογή. Καθώς ο ελαιόφιλος σωλήνας ή ιμάντας απομακρύνεται από την υδατική φάση του αποβλήτου, οι λιπαντικές ουσίες, τα λίπη-έλαια, οι υδρογονάνθρακες που έχουν προσκολληθεί επάνω στην επιφάνεια του, απομακρύνονται με τη βοήθεια ειδικών ξέστρων και ρέουν προς μια δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης τους. Από εκεί μπορούν να διατεθούν απευθείας σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες.

Η εγκατάσταση και λειτουργία του ξαφριστή είναι απλή και απαιτεί ελάχιστη ενέργεια. Μπορεί να τοποθετηθεί στην άκρη του λιποσυλλέκτη ή της δεξαμενής και σε σύντομο μικρό χρονικό διάστημα να απομακρύνει όλες τις ελαιώδεις ουσίες που βρίσκονται στο σύνολο της υδατικής επιφάνειας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής ελαιωδών ουσιών από υδατικές επιφάνειες, που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος.

1

Επιφάνεια Λιποσυλλέκτη χωρίς την Εφαρμογή του Ξαφριστή

2

Επιφάνεια Λιποσυλλέκτη μετά την Εφαρμογή του Ξαφριστή

4

Απομάκρυνση Συσσωρευμένων Λιπαρών από Δεξαμενή Προσωρινής Αποθήκευσης Υδατικών Αποβλήτων σε Εταιρίας Εστίασης

 

3

Απομάκρυνση Υδρογονανθράκων – Καυσίμων (Diesel, Βενζίνη) από API Ελαιοδιαχωριστή

 

Εφαρμογές Απόσμησης με Ατμοποίηση της Ουσίας Εξουδετέρωσης Οσμών

Η εταιρία ENVICHEM ξεκίνησε και εφαρμόζει στην Ελλάδα την τεχνολογία εξουδετέρωσης οσμών με ατμοποίηση της χρησιμοποιούμενης ουσίας απόσμησης. Η τεχνολογία αυτή είναι κατάλληλη για την απόσμηση κλειστών χώρων ή/και οσμηρών ρευμάτων αέρα, μέσα σε αγωγούς, όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν και δεν είναι αποτελεσματικές οι υφιστάμενες τεχνολογίες ψεκασμού διαλυμάτων των ουσιών απόσμησης.

Η νέα τεχνολογία βασίζεται στη χρήση ειδικών μιγμάτων εξουδετέρωσης των οσμηρών ενώσεων, τα οποία μπορούν να ατμοποιηθούν με τη χρήση αέρα, χωρίς θέρμανση. Με τον τρόπο δημιουργούνται σωματίδια μεγέθους < 1μm του υλικού απόσμησης με αποτέλεσμα τη δημιουργία:

  • πολύ μεγάλης επιφάνειας επαφής αντίδρασης, με σημαντική ανάμιξη μεταξύ των σωματιδίων (μεγέθους < 1μmμη ορατά όταν διαχέονται στο περιβάλλον) του υλικού απόσμησης, και των οσμηρών ενώσεων στο αέριο ρεύμα, και

  • μεγαλύτερου όγκου και διασπορά του υλικού απόσμησης στο χώρο – περιοχή του σημείου εφαρμογής.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη εξουδετέρωση των οσμηρών ενώσεων στον χώρο και ελαχιστοποίηση των δημιουργούμενων οχλήσεων.

Σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας απόσμησης με ατμό αντί αυτής με ψεκασμό υδατικού διαλύματος είναι ότι δεν αυξάνεται η υγρασία στο χώρο, όπου υλοποιείται η διαδικασία, η οποία μπορεί να χειροτερεύσει τις συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας των εργαζομένων.

Η λειτουργία της τεχνολογίας του συστήματος απόσμησης με ατμό είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ρυθμιζόμενη ανάλογα με τις ανάγκες απόσμησης για κάθε χώρο. Δεν απαιτείται η χρήση νερού και ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είναι απλός στην εγκατάσταση και λειτουργία του.

Η εταιρία ENVICHEM έχει ήδη εγκαταστήσει και λειτουργεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα συστήματα απόσμησης με ατμό σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης νέου έργου για την απόσμηση των απαερίων, που προκύπτουν από τον καθαρισμό αγωγού μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων.

 

6

Εφαρμογή Συστήματος Απόσμησης με Ατμό σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

 

5

Ακροφύσιο Παραγωγής Ουσίας Απόσμησης στη Μορφή Ατμού και Ανεμιστήρας Διάχυσης του Ατμού Απόσμησης

 

Screenshot from 2020-10-05 12-29-00

 
10 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μύθος 1
“Όλα τα προϊόντα βιοενίσχυσης είναι ίδια”
Τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα. Η εμπειρία και οι πειραματικές δοκιμές έχουν δείξει ότι τα προϊόντα βιοενίσχυσης διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις σύνθετες φόρμουλες παρασκευής τους κατά τις οποίες ενσωματώνεται ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών και άλλων συστατικών διαφόρων φάσεων (υγρή, στερεή, σκόνη, γέλη). Τα ποικίλα εργαστηριακά και onsite πειράματα προβάλουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αποτελεσμάτων κατά την αλληλεπίδραση των προϊόντων βιοενίσχυσης με το εκάστοτε υγρό απόβλητο καθιστώντας αντιληπτή τη διαφορετικότητα των μικροβιακών πληθυσμών και ενζυμικών παραγόντων που περιέχονται στα προϊόντα αυτά.
Μύθος 2
“Το προσθετά μικρόβια κατακλύζουν την υπάρχουσα βιομάζα”
Ως ‘βιοενίσχυση’ ορίζεται η προσθήκη ενός μικροβιακού προσθέτου για την ενίσχυση μιας βιολογικής διαδικασίας. Οι προστιθέμενοι μικροοργανισμοί αποσκοπούν στην αύξηση της ήδη υπάρχουσας βιομάζας καθιστώντας την πιο σταθερή και αυξάνοντας την ικανότητά της να μεταβολίζει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα το υγρό απόβλητο. Δεν υπήρξε ποτέ ένα παράδειγμα ενός μικροβιακού προσθέτου που να ενισχύει μια μονο-πολιτισμική βιομάζα.
Μύθος 3
“Τα προϊόντα βιοενισχυσης είναι γενετικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα και αποτελούν απειλή.”
Οι μικροβιακές καλλιέργειες που αποσκοπούν στην βιοενίσχυση είναι πληθυσμοί που επιλέγονται από τη φύση και στη συνέχεια καλλιεργούνται εργαστηριακά για την αύξηση του πληθυσμού. Δεν εμπλέκεται η «γενετική μηχανική». Τα γενετικά τροποποιημένα μικρόβια απαιτούν ειδική άδεια και περιορισμό και επομένως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε εμπορικά προϊόντα που εφαρμόζονται σε συστήματα μεγάλης κλίμακας.
Μύθος 4
“Αν μπορούσαν να ήταν εκεί, θα ήταν εκεί”
Αν και η συγκεκριμένη έκφραση μπορεί να ισχύει μακροπρόθεσμα, σίγουρα δεν υποστηρίζεται από τα δεδομένα βραχυπρόθεσμα. Σαφώς τα συστήματα λυμάτων εξαρτώνται από τη βιομάζα που λειτουργεί υπό ημι-ελεγχόμενες συνθήκες. Καθώς το περιβάλλον αλλάζει, η σύνθεση των ειδών της βιομάζας αλλάζει ανάλογα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε την απώλεια νιτροποιητικών βακτηρίων υπό συνθήκες κρύου, τα οποία εξειδικεύονται στην οξείδωση της αμμωνίας. Τα βακτήρια αυτά συναντώνται μόνο σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις εντός της ενεργής ιλύος σε ιδανικές συνθήκες. Ο ρυθμός ανάπτυξής τους επιβραδύνεται αισθητά και ο πληθυσμός τους καταστρέφεται εύκολα ακόμα και με τη στιγμιαία μείωση της θερμοκρασίας, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ευαίσθητα. Τα νιτροποιητικά βακτήρια μπορούν τελικά να επανεμφανιστούν στην ενεργή ιλύς, αλλά η διαδικασία είναι εξαιρετικά αργή λόγω του χαμηλού αριθμού τέτοιων βακτηρίων που εισέρχονται στο σύστημα από τον αέρα και από τα λύματα.
Μύθος 5
“Τα προϊόντα μικροοργανισμών είναι ακριβά στη χρήση”
Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων όταν παρουσιάζεται πρόβλημα στη λειτουργία μονάδων βιολογικού (π.χ. κακή καθιζησιμότητα, παρουσία αμμωνίας, αφρισμός, ακανόνιστοι ρυθμοί απομάκρυνσης BOD), η επίλυση των προβλημάτων με χημικά μέσα και εξοπλισμό είναι πολύ πιο ακριβή από τη διαδικασία της βιοενίσχυσης. Δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες επιβίωσης του μικροβιακού φορτίου εντός του βιολογικού, συνθήκες οι οποίες μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των προϊόντων, μπορεί να επιτευχθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα ως προς τη ποιότητα του επεξεργασμένου αποβλήτου της μονάδας βιολογικού και της ποιότητας του μικροβιακού πληθυσμού εντός της ενεργής ιλύος με τρόπο οικονομικό προς το πελάτη.
Μύθος 6
“Τα προϊόντα μικροοργανισμών μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα της μονάδας βιολογικού ανεξάρτητα από το σχεδιασμό και το τρόπο λειτουργιάς της μονάδας”
Τα προϊόντα μικροοργανισμών δυστυχώς δεν αποτελούν μαγικές λύσεις. Τα προϊόντα αυτά μπορεί κάποιες φορές να παράγουν αρνητικά αποτελέσματα και κάποιες άλλες να αποδίδουν αμελητέες βελτιώσεις στη λειτουργία της μονάδας του βιολογικού. Για την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων μικροοργανισμών για το κάθε τύπο βιολογικού είναι απαραίτητη η εκτενής μελέτη από το αρμόδιο επιστημονικό τμήμα καθώς και η επίτευξη των κατάλληλων συνθηκών για την βιοενίσχυση της βιομάζας (pH, θερμοκρασία, ισορροπία θρεπτικών ουσιών κ.λπ.).
Μύθος 7
“Για μια μικρή βελτίωση της ποιότητας του επεξεργασμένου αποβλήτου της μονάδας βιολογικού δεν αξίζει το κόστος χρήσης προϊόντων μικροοργανισμών”
Αυτό σίγουρα δεν είναι αληθές. Τα εργοστάσια απορρίπτουν κατά μέσο όρο το 90% των νερών διεργασιών και παραγωγής ως υγρά απόβλητα καθιστώντας απαραίτητη τη συμμόρφωσή τους με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνής κανονισμούς. Σε μονάδες βιολογικού, η χημική κατεργασία των υγρών αποβλήτων αποτελεί μία ακριβή μέθοδο επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων με στόχο τη συμμόρφωσή τους. Οι τροποποιήσεις-επεκτάσεις των μονάδων βιολογικού ώστε να επιτευχθούν μικρές βελτιωτικές αλλαγές στη ποιότητα του υγρού αποβλήτου είναι ιδιαίτερα ακριβές καθώς και δεσμευτικές ως προς την αξιοποίηση του χώρου των εγκαταστάσεων. Συνεπώς η χρήση προϊόντων βιοενίσχυσης αποτελούν την οικονομικότερη λύση, από τη στιγμή που διατηρούνται οι βέλτιστες συνθήκες επιβίωσης και ανάπτυξης του μικροβιακού πληθυσμού εντός της μονάδας βιολογικού.
Μύθος 8
“Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων βιοενισχυσης φαίνονται όντος λίγων ήμερων”
Η βιολογική ανάπτυξη απαιτεί χρόνο. Τα προϊόντα μικροοργανισμών δεν αποτελούν εξαίρεση. Είναι αξιοσημείωτο ότι μερικές φορές επιτυγχάνουν αποτελέσματα σε μια εβδομάδα τακτικής εφαρμογής. Ωστόσο, είναι πραγματικότητα ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία της ενεργής ιλύος που εισάγεται και ανακυκλοφορεί στη μονάδα του βιολογικού, τόσο περισσότερος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την οριστική τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. Υπό κανονικές συνθήκες, απαιτούνται δύο έως τρεις διαφορετικές ηλικίες ενεργής ιλύος. Εμπειρικά έχει αποδειχθεί ότι για τα περισσότερα συστήματα απαιτείται περίοδος συλλογής δεδομένων 60 έως 90 ημερών για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.
Μύθος 9
“Τα προϊόντα βιοενισχυσης μπορούν να αντισταθμίσουν σοβαρούς περιορισμούς στο σχεδιασμό του συστήματος”
Παρότι η βιοενίσχυση μπορεί μερικές φορές να αντισταθμίσει μικρές ανεπάρκειες στη λειτουργία της μονάδας βιολογικού, δεν αποτελεί υποκατάστατο του σωστού σχεδιασμού της χωρητικότητας και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ορισμένα συστήματα είναι υπερφορτωμένα ή περιορίζονται με άλλο τρόπο από το σχεδιασμό ή τις κακές συνθήκες λειτουργίας με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διαδικασία της βιοενίσχυσης.
“Τα προϊόντα βιοενισχυσης αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία”
Τα βακτηριακά είδη που επιλέγονται ως προϊόντα βιοενίσχυσης εξετάζονται προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών, οι οποίοι θα καθιστούσαν επικίνδυνο το προϊόν βιοενίσχυσης. Τα υποστρώματα στα οποία αναπτύσσονται τα βακτήρια δεν είναι επικίνδυνα. Δεν υπάρχει απειλή κατά τη χρήση τους, εφόσον τηρούνται τα κατάλληλα πρωτόκολλα χειρισμού.
Τα περισσότερα εμπορικά προϊόντα περιέχουν μόνο μικρόβια κατηγορίας βιοασφάλειας Ι (αυτά που δεν είναι γνωστό ότι προκαλούν ασθένειες σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά). Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν τις ίδιες προφυλάξεις κατά το χειρισμό προϊόντων βιοενίσχυσης με αυτές που χρησιμοποιούν κατά το χειρισμό της ενεργής ιλύος ή του χώματος ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που περιέχει μεγάλο αριθμό μικροβίων. Είναι σαφές ότι οποιοσδήποτε με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα θα πρέπει να αποφεύγει την επαφή με οποιοδήποτε από αυτά τα προϊόντα.

Εξοπλισμός “Multi-plate Screw Press” για Αφυδάτωση Λάσπης Βιολογικού
Οι μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαθέτουν συνήθως εξοπλισμό αφυδάτωσης της λάσπης που προέρχεται από φυσικοχημικές επεξεργασίες αποβλήτων ή της περίσσειας ιλύος που παράγεται κατά την βιοαποκοιδόμηση του διαλυμένου οργανικού φορτίου από αποικίες μικροοργανισμών σε δεξαμενές αερισμού.

H εταιρία ENVICHEM διαθέτει κοχλιόπρεσες με κινούμενους και σταθερούς δίσκους “Multi-plate Screw Press”,
οι οποίες αποτελούν μία αξιόπιστη λύση για την αφυδάτωση της φυσικοχημικής/βιολογικής λάσπης. Η λάσπη προς αφυδάτωση, αναμιγνύεται με διάλυμα πολυηλεκτρολύτη για την δημιουργία μεγάλων και σφιχτών κροκίδων και οδηγείται στην είσοδο της πρέσας. Η κροκιδωμένη λάσπη εισέρχεται αρχικά στη ζώνη πάχυνσης  της κοχλιόπρεσας “thickening zone” όπου οι φλόκοι και το νερό διαχωρίζονται γρήγορα. Κατόπιν η λάσπη οδηγείται στην ζώνη αφυδάτωσης “dewatering zone” όπου οι κινούμενοι δίσκοι κινούνται σχετικά με τους σταθερούς δίσκους. Επιπλέον με την άσκηση αντίστροφης πίεσης στην έξοδο της κοχλιόπρεσας, η εσωτερική πίεση στη ζώνη αφυδάτωσης γίνεται ολοένα και αυξανόμενη.
Η λάσπη μετά από εκτεταμένη πίεση και φίλτρανση, εξέρχεται της πρέσας και μεταφέρεται συνήθως με μεταφορικές ταινίες σε μεγάλους κάδους προσωρινής αποθήκευσης.

 

Screenshot from 2020-10-05 12-23-37

 

Αρχή Λειτουργίας “Multi Plate Screw Press”

 

Screenshot from 2020-10-05 12-23-46

“Παρακολούθηση Σεμιναρίου Υγιεινής, Ασφάλειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος σε Χώρους Εργασίας Υψηλής Επικινδυνότητας”
Τα μέλη της εταιρίας ENVI-CHEM παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν στις 13 Ιουλίου 2020 το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Υγιεινή, την Ασφάλεια & τη Προστασία του Περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και αποθήκες διανομής καυσίμων. Το σεμινάριο διοργανώθηκε και επιμελήθηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ), πρωτοπόρος φορέας στο χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης και της υποστήριξης της Βιομηχανίας και των Επιχειρήσεων. Η εταιρεία ENVI-CHEM παρακολούθησε και απέκτησε πλήρη γνώση όλων των κινδύνων που εντοπίζονται σε περιοχές ATEX (ATmosphre Explosive), καθώς και των επικίνδυνων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν. Όλα τα μέλη που συμμετείχαν εξετάστηκαν επιτυχώς σε θέματα όπως η σωστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας κατά την εργασία σε περιοχές υψηλής εκρηκτικότητας, η χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας, η επιλογή κατάλληλου και πιστοποιημένου εξοπλισμού, η κατάλληλη αντίδραση σε καταστάσεις ατυχημάτων καθώς και σε άλλα θέματα τεχνικής φύσεως.

 

Εφαρμογές Απόσμησης με Ατμοποίηση της Ουσίας Εξουδετέρωσης Οσμών

Η εταιρία ENVICHEM ξεκίνησε και εφαρμόζει στην Ελλάδα την τεχνολογία εξουδετέρωσης οσμών με ατμοποίηση της χρησιμοποιούμενης ουσίας απόσμησης. Η τεχνολογία αυτή είναι κατάλληλη για την απόσμηση κλειστών χώρων ή/και οσμηρών ρευμάτων αέρα, μέσα σε αγωγούς, όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν και δεν είναι αποτελεσματικές οι υφιστάμενες τεχνολογίες ψεκασμού διαλυμάτων των ουσιών απόσμησης.

Η νέα τεχνολογία βασίζεται στη χρήση ειδικών μιγμάτων εξουδετέρωσης των οσμηρών ενώσεων, τα οποία μπορούν να ατμοποιηθούν με τη χρήση αέρα, χωρίς θέρμανση. Με τον τρόπο δημιουργούνται σωματίδια μεγέθους < 1μm του υλικού απόσμησης με αποτέλεσμα τη δημιουργία:

  • πολύ μεγάλης επιφάνειας επαφής αντίδρασης, με σημαντική ανάμιξη μεταξύ των σωματιδίων (μεγέθους < 1μm – μη ορατά όταν διαχέονται στο περιβάλλον) του υλικού απόσμησης, και των οσμηρών ενώσεων στο αέριο ρεύμα, και

  • μεγαλύτερου όγκου και διασπορά του υλικού απόσμησης στο χώρο – περιοχή του σημείου εφαρμογής.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη εξουδετέρωση των οσμηρών ενώσεων στον χώρο και ελαχιστοποίηση των δημιουργούμενων οχλήσεων.

Σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας απόσμησης με ατμό αντί αυτής με ψεκασμό υδατικού διαλύματος είναι ότι δεν αυξάνεται η υγρασία στο χώρο, όπου υλοποιείται η διαδικασία, η οποία μπορεί να χειροτερεύσει τις συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας των εργαζομένων.

Η λειτουργία της τεχνολογίας του συστήματος απόσμησης με ατμό είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ρυθμιζόμενη ανάλογα με τις ανάγκες απόσμησης για κάθε χώρο. Δεν απαιτείται η χρήση νερού και ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είναι απλός στην εγκατάσταση και λειτουργία του.

Η εταιρία ENVICHEM έχει ήδη εγκαταστήσει και λειτουργεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα συστήματα απόσμησης με ατμό σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης νέου έργου για την απόσμηση των απαερίων, που προκύπτουν από τον καθαρισμό αγωγού μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων.

6

Εφαρμογή Συστήματος Απόσμησης με Ατμό σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

5

Ακροφύσιο Παραγωγής Ουσίας Απόσμησης στη Μορφή Ατμού και Ανεμιστήρας Διάχυσης του Ατμού Απόσμησης