Η ENVI-CHEM στην Επαγγελματική Κατάρτιση

Η ENVICHEM στην Επαγγελματική Κατάρτιση – Διαδικτυακά Μαθήματα σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας προς Ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις

Η εταιρία ENVICHEM ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα eFALCON, μέσω της οποίας παραδίδονται μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα:

  • Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, κλπ)

  • Υγείας και Ασφάλειας (Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Κινδύνου, Μέτρα Προστασίας, κλπ).

Τα μαθήματα μπορούν να υλοποιούνται είτε αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως (elearning), είτε με τη διαδικασία της συνδυαστικής μάθησης (blended learning) διαδικτυακά αλλά και με φυσική παρουσία των διδασκόντων σε χώρο διδασκαλίας.

Τα διαδικτυακά μαθήματα μπορεί να γίνονται είτε online, με τη μορφή webinar, είτε ασύγχρονα, με παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού από το χώρο σας, αλλά ακόμη και με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.

Η εταιρία eFALCON διαθέτει μεγάλο κατάλογο διαδικτυακών μαθημάτων, που έχουν προετοιμαστεί από μηχανικούς και άλλους επιστήμονες με σημαντική εμπειρία στη διαδικτυακή και άλλη εκπαίδευση. Το σύνολο της εκπαιδευτικής λειτουργίας υλοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 29990:2010 για τη μη-τυπική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση. Υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα για προετοιμασία μαθημάτων, με βάση συγκεκριμένες ανάγκες της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από την ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.envichem.gr στο σύνδεσμο Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ή/και στα τηλέφωνα της εταιρίας ENVICHEM στο 2310 344788, με επιλογή εσωτερικό 103.

 

Ξαφριστές Ελαιωδών Ουσιών – Εξοπλισμός για Απλή και Γρήγορη Απομάκρυνση Ελαιωδών Ουσιών από Υδατικά Απόβλητα.

Η εταιρία ENVICHEM στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, για την καλύτερη επεξεργασία υγρών αποβλήτων, που έχουν στη σύσταση τους λάδια, λίπη έλαια, διαθέτει διαφορετικού τύπου μηχανικούς ξαφριστές ελαιωδών ουσιών (oil skimmers), που μπορεί να απομακρύνουν οποιονδήποτε τύπο λιπαρών ουσιών ακόμα και καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη) από υδατικές επιφάνειες, όπως συμβαίνει σε ελαιοδιαχωριστές, λιποσυλλέκτες, δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης υδατικών αποβλήτων με λάδια, λίπη, έλαια, κλπ.

Οι ξαφριστές ελαιωδών ουσιών μπορούν να απομακρύνουν, πολύ αποτελεσματικά, από υδατικές επιφάνειες οποιαδήποτε λιπαρή ουσία, που έχει διαχωριστεί και επιπλέει στην υδατική φάση. Η λειτουργία τους βασίζεται στη συνεχή κίνηση ενός ελαιόφιλου και ταυτόχρονα υδρόφοβου υλικού, στην επιφάνεια του οποίου προσκολλάται η ελαιώδης φάση που επιπλέει στο νερό, χωρίς να συλλέγεται και νερό. Το υλικό αυτό είναι συνήθως πολυμερές και έχει διαφορετικές μορφές (ιμάντας, σωλήνας) ανάλογα με την απαιτούμενη εφαρμογή. Καθώς ο ελαιόφιλος σωλήνας ή ιμάντας απομακρύνεται από την υδατική φάση του αποβλήτου, οι λιπαντικές ουσίες, τα λίπη-έλαια, οι υδρογονάνθρακες που έχουν προσκολληθεί επάνω στην επιφάνεια του, απομακρύνονται με τη βοήθεια ειδικών ξέστρων και ρέουν προς μια δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης τους. Από εκεί μπορούν να διατεθούν απευθείας σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες.

Η εγκατάσταση και λειτουργία του ξαφριστή είναι απλή και απαιτεί ελάχιστη ενέργεια. Μπορεί να τοποθετηθεί στην άκρη του λιποσυλλέκτη ή της δεξαμενής και σε σύντομο μικρό χρονικό διάστημα να απομακρύνει όλες τις ελαιώδεις ουσίες που βρίσκονται στο σύνολο της υδατικής επιφάνειας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής ελαιωδών ουσιών από υδατικές επιφάνειες, που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος.

1

Επιφάνεια Λιποσυλλέκτη χωρίς την Εφαρμογή του Ξαφριστή

2

Επιφάνεια Λιποσυλλέκτη μετά την Εφαρμογή του Ξαφριστή

4

Απομάκρυνση Συσσωρευμένων Λιπαρών από Δεξαμενή Προσωρινής Αποθήκευσης Υδατικών Αποβλήτων σε Εταιρίας Εστίασης

 

3

Απομάκρυνση Υδρογονανθράκων – Καυσίμων (Diesel, Βενζίνη) από API Ελαιοδιαχωριστή

 

Εφαρμογές Απόσμησης με Ατμοποίηση της Ουσίας Εξουδετέρωσης Οσμών

Η εταιρία ENVICHEM ξεκίνησε και εφαρμόζει στην Ελλάδα την τεχνολογία εξουδετέρωσης οσμών με ατμοποίηση της χρησιμοποιούμενης ουσίας απόσμησης. Η τεχνολογία αυτή είναι κατάλληλη για την απόσμηση κλειστών χώρων ή/και οσμηρών ρευμάτων αέρα, μέσα σε αγωγούς, όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν και δεν είναι αποτελεσματικές οι υφιστάμενες τεχνολογίες ψεκασμού διαλυμάτων των ουσιών απόσμησης.

Η νέα τεχνολογία βασίζεται στη χρήση ειδικών μιγμάτων εξουδετέρωσης των οσμηρών ενώσεων, τα οποία μπορούν να ατμοποιηθούν με τη χρήση αέρα, χωρίς θέρμανση. Με τον τρόπο δημιουργούνται σωματίδια μεγέθους < 1μm του υλικού απόσμησης με αποτέλεσμα τη δημιουργία:

  • πολύ μεγάλης επιφάνειας επαφής αντίδρασης, με σημαντική ανάμιξη μεταξύ των σωματιδίων (μεγέθους < 1μmμη ορατά όταν διαχέονται στο περιβάλλον) του υλικού απόσμησης, και των οσμηρών ενώσεων στο αέριο ρεύμα, και

  • μεγαλύτερου όγκου και διασπορά του υλικού απόσμησης στο χώρο – περιοχή του σημείου εφαρμογής.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη εξουδετέρωση των οσμηρών ενώσεων στον χώρο και ελαχιστοποίηση των δημιουργούμενων οχλήσεων.

Σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας απόσμησης με ατμό αντί αυτής με ψεκασμό υδατικού διαλύματος είναι ότι δεν αυξάνεται η υγρασία στο χώρο, όπου υλοποιείται η διαδικασία, η οποία μπορεί να χειροτερεύσει τις συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας των εργαζομένων.

Η λειτουργία της τεχνολογίας του συστήματος απόσμησης με ατμό είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ρυθμιζόμενη ανάλογα με τις ανάγκες απόσμησης για κάθε χώρο. Δεν απαιτείται η χρήση νερού και ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είναι απλός στην εγκατάσταση και λειτουργία του.

Η εταιρία ENVICHEM έχει ήδη εγκαταστήσει και λειτουργεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα συστήματα απόσμησης με ατμό σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης νέου έργου για την απόσμηση των απαερίων, που προκύπτουν από τον καθαρισμό αγωγού μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων.

 

6

Εφαρμογή Συστήματος Απόσμησης με Ατμό σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

 

5

Ακροφύσιο Παραγωγής Ουσίας Απόσμησης στη Μορφή Ατμού και Ανεμιστήρας Διάχυσης του Ατμού Απόσμησης