Σεμινάριο υγιεινής και διατροφής

“Παρακολούθηση Σεμιναρίου Υγιεινής, Ασφάλειας & Προστασίας του Περιβάλλοντος σε Χώρους Εργασίας Υψηλής Επικινδυνότητας”
Τα μέλη της εταιρίας ENVI-CHEM παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν στις 13 Ιουλίου 2020 το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Υγιεινή, την Ασφάλεια & τη Προστασία του Περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και αποθήκες διανομής καυσίμων. Το σεμινάριο διοργανώθηκε και επιμελήθηκε από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ), πρωτοπόρος φορέας στο χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης και της υποστήριξης της Βιομηχανίας και των Επιχειρήσεων. Η εταιρεία ENVI-CHEM παρακολούθησε και απέκτησε πλήρη γνώση όλων των κινδύνων που εντοπίζονται σε περιοχές ATEX (ATmosphre Explosive), καθώς και των επικίνδυνων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν. Όλα τα μέλη που συμμετείχαν εξετάστηκαν επιτυχώς σε θέματα όπως η σωστή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας κατά την εργασία σε περιοχές υψηλής εκρηκτικότητας, η χρήση κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας, η επιλογή κατάλληλου και πιστοποιημένου εξοπλισμού, η κατάλληλη αντίδραση σε καταστάσεις ατυχημάτων καθώς και σε άλλα θέματα τεχνικής φύσεως.