envichem Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Τα προϊοντα μας

αρχική/προϊόντα

Τα προϊοντα μας

Η εταιρία ENVI-CHEM δραστηριοποιείται στην εμπορία σύγχρονων χημικών και βιοτεχνολογικών προϊόντων στους τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης των:

Υγρών Αποβλήτων

Στερεών Αποβλήτων

Αέριων Ρύπων.

Η ΕNVI-CHEM συνεργάζεται και προμηθεύεται τα προϊόντα που διαθέτει από χημικές βιομηχανίες του εξωτερικού, που εφαρμόζουν συστήματα διασφάλισης ποιότητας, στην παραγωγική διαδικασία τους.

Κάθε νέο προϊόν πριν διατεθεί στην Ελληνική αγορά δοκιμάζεται είτε εργαστηριακά, είτε σε πιλοτικές εφαρμογές για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικότητας του.

Πολυηλεκτρολύτες

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε ανιονικούς και κατιονικούς, σε υγρή και στερεή μορφή, χαμηλού, μεσαίου και υψηλού Μοριακού Βάρους και διαφορετικών ποσοστών φορτίου.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Επεξεργασία αποβλήτων για την συσσωμάτωση αιωρούμενων σωματιδίων με σκοπό τον διαχωρισμό (καθίζηση ή επίπλευση) και την τελική απομάκρυνσή τους.
 • Επεξεργασία αφυδάτωσης της λάσπης.
 • Επεξεργασία πάχυνσης της λάσπης.

Τρόπος Εφαρμογής

Ο τρόπος εφαρμογής και η δοσολογία του διαλύματος πολυηλεκτρολυτών εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και το είδος του υδατικού αποβλήτου – συστήματος, όπου θα εφαρμοστεί.  Το υδατικό διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται με την αργή, σταδιακή προσθήκη του πολυηλεκτρολύτη μέσα σε δεξαμενή που περιέχει την απαιτούμενη ποσότητα νερού με ταυτόχρονη τη συνεχή ανάδευσή του.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικoύς σάκους των 25kg και πλαστικές συσκευασίες των 25, 200 και 1000lt.

 

Κροκιδωτικά

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε ανόργανα κροκιδωτικά με βάση το σίδηρο και το αργίλιο (PAC 18, Θειικό Αργίλιο, Τριχλωριούχος Σίδηρος, Θειικός Σίδηρος) και σε οργανικά κροκιδωτικά (DADMAC, Αμίνες, Αποχρωματιστές). Χαρακτηρίζονται από χαμηλό μοριακό βάρος και υψηλό κατιονικό φορτίο.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, νερού για βιομηχανική χρήση, αστικών λυμάτων καθώς και πόσιμου νερού με στόχο την αποσταθεροποίηση κολλοειδών συστημάτων και την δημιουργία κροκίδων με σκοπό την καθίζηση ή επίπλευση και την τελική απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών. Εφαρμογές παρατηρούνται σε βιομηχανίες τροφίμων, χημικές βιομηχανίες, βαφεία, χαρτοποιίες και διυλιστήρια.
 • Μείωση του COD και της θολερότητας.
 • Απομάκρυνση των φωσφορικών και των θειούχων ενώσεων.
 • Επεξεργασία συμπύκνωσης της λάσπης με στόχο την καλύτερη κατεργασία αφυδάτωσής της.
 • Παραγωγή χάρτου και χαρτοπολτού.
 • Αποχρωματισμός υγρών αποβλήτων.

Τρόπος Εφαρμογής

Ο τρόπος εφαρμογής και η δοσολογία του διαλύματος των κροκιδωτικών ενώσεων εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και το είδος του υδατικού αποβλήτου – συστήματος, όπου θα εφαρμοστεί. Ανάλογα με το τύπο του κροκιδωτικού και τα χαρακτηριστικά της διεργασίας, προτείνεται διαφορετική διαδικασία προετοιμασίας και χορήγησης του διαλύματος του κροκιδωτικού με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος.

Συσκευασία

Η πλειοψηφία των προϊόντων διατίθενται σε συσκευασίες των 25 kg, 50 kg, 150 kg, 220 kg, 1.000 kg.

 

Μικροοργανισμοί

Γενική Περιγραφή

Οι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην βιοαποικοδόμηση διάφορων τύπων αποβλήτων. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα στελέχη που περιέχουν. Διατίθενται σε στερεή και υγρή μορφή. Ο συνδυασμός των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται, αποτελούνται από βακτήρια, ένζυμα και ιχνοστοιχεία τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν τόσο σε αερόβιες όσο και σε αναερόβιες συνθήκες.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Βιοαποικοδόμηση λιπαρών ουσιών σε βιολογικούς, φρεάτια και αντλιοστάσια.
 • Βιοαποικοδόμηση οργανικών ουσιών που περιέχονται σε απόβλητα ξενοδοχείων και βιομηχανιών τροφίμων, όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρές ουσίες, άμυλα, κυτταρίνες κ.α.
 • Βιοαποικοδόμηση οργανικού φορτίου αστικών λυμάτων και μείωσης παραγόμενης βιολογικής λάσπης.
 • Βιοαποικοδόμηση κατσίγαρου, τυρόγαλου, αποβλήτων χαρτοποιίας και κονσερβοποίησης φρούτων.
 • Μείωση COD αποβλήτων.
 • Καταπολέμηση Οσμών.

Τρόπος Εφαρμογής

Τα προϊόντα των μικροοργανισμών είναι ακίνδυνα προς την ανθρώπινη υγεία καθώς δεν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς, δεν είναι τοξικά και διαβρωτικά. Προτείνεται η χρήση γαντιών και το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε εφαρμογή. Η δοσολογία διαφέρει ανά προϊόν και ανά είδος αποβλήτου. Αναλόγως το πρόβλημα που ζητείται να επιλυθεί προτείνεται διαφορετικός τρόπος εφαρμογής των προϊόντων αυτών, χωρίς να απαιτείται κάποιος επιπλέον εξοπλισμός.

 

Ρυθμιστές pH

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε οξέα και βάσεις. Ποικίλουν τόσο ως προς το τύπο της χημικής ένωσης όσο και προς τη κατά βάρος περιεκτικότητά τους στο αρχικό διάλυμα. Η καυστική σόδα διατίθενται σε συγκεντρώσεις των 25, 33, 50% και το υδροχλωρικό οξύ σε συγκεντρώσεις των 31-33%.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Ως ρυθμιστής του pH σε υγρά συστήματα.
 • Ως ρυθμιστής οξύτητας στα τρόφιμα.

Τρόπος Εφαρμογής

Είναι απαραίτητη η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας καθόλη τη διάρκεια χρήσης τους για την αποφυγή εγκαυμάτων, κατάποσης, δυσκολίας στην αναπνοή και επαφής με τα μάτια.

 

 

Αντιαφριστικά

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε σιλικονούχα και σε αυτά που έχουν βάση τους εστέρες λιπαρών οξέων.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Καταπολέμηση και περιορισμός του αφρισμού, σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που χρησιμοποιούν φυσικοχημικές και βιολογικές μεθόδους.
 • Επεξεργασία του νερού σε ποικίλες βιομηχανίες όπως είναι οι χημικές βιομηχανίες, η χαρτοποιία και τα βυρσοδεψεία.
 • Κάποια από τα προϊόντα είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

Τρόπος Εφαρμογής

Ανάλογα με τις συνθήκες του συστήματος (pH, Θερμοκρασία) προτείνεται διαφορετική δοσολογία των αντιαφριστικών για την επίλυση του προβλήματος.  Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή ύστερα από κάποια προετοιμασία (διαλυτοποίηση) πριν τη χορήγησή τους στο υδατικό σύστημα.

Συσκευασία

Τα αντιαφριστικά διατίθενται σε ποικίλες ποσότητες και συσκευασίες ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Ενεργός Άνθρακας

Γενική Περιγραφή

Ο ενεργοποιημένος άνθρακας είναι ένα ανθρακούχο υλικό που χαρακτηρίζεται από μια καλά αναπτυγμένη δομή πόρων και μια πολύ μεγάλη εσωτερική επιφάνεια. Τα χαρακτηριστικά αυτά παρέχουν στον ενεργό άνθρακα ισχυρή προσροφητική ικανότητα. Διατίθεται σε μορφή σκόνης, κόκκων και pellets.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Δέσμευση οργανικού φορτίου (COD), υπολειπόμενου χλωρίου, οσμηρών ενώσεων.
 • Επεξεργασία Πόσιμου Νερού.
 • Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων.
 • Επεξεργασία Στραγγιδίων ΧΥΤΑ.
 • Επεξεργασία Νερού από Διεργασίες Αποκατάστασης Εδάφους.
 • Αποχλωρίωση Νερού.

Τρόπος Εφαρμογής

Ο συνηθέστερος τρόπος εφαρμογής του ενεργού άνθρακα είναι αυτός της σταθερής κλίνης, ή άλλων μορφών φίλτρων, μέσα από την οποία διαρρέεται το ρευστό προς επεξεργασία.

Συσκευασία

Το υλικό διατίθεται σε χάρτινους σάκους των 20-25kg και σε μεγάλους σάκους των 500Kg.

Αποσμητικά

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε προϊόντα υγρής και στερεής μορφής καθώς και προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συσκευές ατμοποίησης της ουσίας απόσμησης (gel). Τα προϊόντα απόσμησης αποτελούνται από μίγματα οργανικών ουσιών τα οποία δεν επικαλύπτουν τις δυσάρεστες οσμές αλλά τις εξουδετερώνουν. Δρουν αποτελεσματικά ενάντια σε μεγάλο εύρος ομάδων ουσιών που προκαλούν δυσάρεστες οσμές όπως είναι αυτές με βάση το θείο (υδρόθειο, μερκαπτάνες κλπ) και την αμμωνία. Τα προϊόντα δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων (π.χ. χαρτοποιία, ζυθοποιία).
 • Σε λάσπες βιολογικής επεξεργασίας.
 • Σε χώρους συλλογής και αποκομιδής σκουπιδιών.
 • Σε κάδους απορριμμάτων και σε λαϊκές αγορές.
 • Σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.
 • Σε χώρους Υγιεινής (τουαλέτες).
 • Σε αντλιοστάσια-εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
 • Σε αποχετευτικούς αγωγούς και φρεάτια μεταφοράς λυμάτων.

Τρόπος Εφαρμογής

Προτείνεται η εφαρμογή τους με ψεκασμό, σε υψηλή πίεση με στόχο την αποδοτικότερη αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών. Η εταιρία ENVI-CHEM για την εφαρμογή των προϊόντων απόσμησης χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο εξοπλισμό εκνέφωσης, υψηλής πίεσης, με σκοπό τη καλύτερη αξιοποίηση του προϊόντος, μέσω της καλύτερης διασποράς του στο χώρο, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχουν επίσης προϊόντα τα οποία προστίθενται σε διαλύματα πολυηλετρολυτών για την απόσμηση της αφυδατωμένης λάσπης βιολογικού.

Απορροφητικά Υλικά

Γενική Περιγραφή

Είναι προηγμένα υλικά σε μορφή σκόνης τα οποία έχουν υψηλή απορροφητική ικανότητα (Ενεργός άνθρακας, Μπετονίτης, Ζεόλιθος, Πολυμερή). Τα υλικά αυτά είναι ικανά να απορροφήσουν πολλαπλάσιες ποσότητες του βάρους τους, από πλήθος οργανικών ουσιών (Λάδια, Καύσιμα κλπ), των οποίων επιδιώκεται η δέσμευση και η απομάκρυνση. Είναι αδιάλυτα στο νερό, χαρακτηριστικό που σημαίνει ότι είναι πλήρως λειτουργικά και σε υδάτινα συστήματα. Τα υλικά αυτά είναι ασφαλή προς το χρήστη και δεν παρατηρείται η δημιουργία σκόνης κατά τη χρήση τους.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Δέσμευση και εύκολη απομάκρυνση οργανικών ενώσεων, όπως λάδια και καύσιμα, σε περιπτώσεις διαρροών σε βιομηχανίες, στο οδικό σύστημα και στο υδάτινο περιβάλλον (π.χ. πετρελαιοκηλίδες).
 • Χρήση τόσο στο έδαφος όσο και σε υδάτινα συστήματα.
 • Καθαρισμός δοχείων αποθήκευσης.

Τρόπος Εφαρμογής

Σε περιπτώσεις διαρροών προτείνεται η ρίψη του απορροφητικού υλικού γύρω από την οργανική ουσία και στη συνέχεια πάνω σε αυτή. Η απομάκρυνση της μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός φτυαριού και μιας σκούπας. Για το καθαρισμό δοχείων αποθήκευσης ρίξτε μια στρώση του απορροφητικού υλικού στο πάτο του δοχείου και απομακρύνεται το χειρωνακτικά.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικούς κουβάδες των 13Kg. Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να διατεθούν και σε μεγαλύτερες ή μικρότερες συσκευασίες.

Απολυμαντικά

Γενική Περιγραφή

Είναι προϊόντα υγρής μορφής τα οποία στοχεύουν στον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών, χώρων και εργαλείων.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Καθαρισμός και απολύμανση κάδων περισυλλογής απορριμμάτων.
 • Απολύμανση πόσιμου νερού.
 • Απολύμανση ιδιωτικών και δημόσιων χώρων.
 • Απολύμανση χώρων τροφίμων και διατροφής.
 • Επεξεργασία υγρών λυμάτων και αποβλήτων, όπως είναι τα αστικά λύματα.
 • Απολύμανση δημόσιων και ιδιωτικών δεξαμενών κολύμβησης.

Τρόπος Εφαρμογής

Τα απολυμαντικά προϊόντα είναι απλά στη χρήση και δεν διαφέρουν από τα κοινά καθαριστικά. Αρχικά ψεκάζονται στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και στη συνέχεια σκουπίζονται με μια σφουγγαρίστρα και ένα κουβά ή με ένα πανί και ένα κουβά, ανάλογα με τη περίπτωση.

Αντικαθαλωτικά

Γενική Περιγραφή

Αποτελούν προϊόντα επεξεργασίας νερού. Η χρήση του νερού σε βιομηχανικές διεργασίες φέρει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επικαθίσεων πολλών ειδών αλάτων (ασβεστίου, μαγνησίου κ.α), τα οποία προκαλούν πολλά προβλήματα διάβρωσης στα συστήματα επεξεργασίας  νερού (πύργος ψύξης, λέβητες) και στα συστήματα αφαλάτωσης. Η επίλυση του προβλήματος των επικαθίσεων επιφέρει λιγότερα κόστη συντήρησης καθώς και αύξηση της απόδοσης των διεργασιών.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Απομάκρυνση επικαθίσεων από μεταλλικά τοιχώματα, επιφάνειες, επηρεάζοντας ελάχιστα τις ίδιες τις μεταλλικές επιφάνειες, φτιαγμένες από σίδηρο ή αλουμίνιο.
 • Απομάκρυνση επικαθίσεων αλάτων (ασβεστίου και μαγνησίου) από συστήματα επεξεργασίας νερού και από συστήματα αφαλάτωσης.
 • Επεξεργασία νερού λεβήτων με στόχο την ελαχιστοποίηση των επικαθίσεων και των φαινομένων μεταφοράς.

Τρόπος Εφαρμογής

Τα αντικαθαλωτικά μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας από τη συσκευασία τους ή/και διαλυμένα σε αποσκληρυμένο νερό. Το καλύτερο σημείο τροφοδοσίας του υλικού είναι στη δεξαμενή τροφοδοσίας του απαερωτή ή στη γραμμή τροφοδοσίας του νερού του λέβητα. Η δοσολογία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του νερού τροφοδοσίας και τις παραμέτρους λειτουργίας του λέβητα.

Αντιδιαβρωτικά

Γενική Περιγραφή

Αποτελούν μίγματα αναστολέων διάβρωσης για διάφορα υλικά κατασκευής, όπως είναι ο σίδηρος, ο χαλκός και διάφορα κράματα. Στόχο έχουν να καθυστερήσουν το φαινόμενο της διάβρωσης, τόσο στο να ξεκινήσει όσο και στο να αναπτυχθεί σε όλη την επιφάνεια των υλικών κατασκευής.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Καταπολέμηση της διάβρωσης σε πύργους ψύξης και κλειστά κυκλώματα από επικαθήσεις αλάτων και συσσωματώσεις αιωρούμενων σωματιδίων.

Τρόπος Εφαρμογής

Τα αντιδιαβρωτικά χορηγούνται απευθείας στο κλειστό σύστημα νερού, επιτρέποντας έτσι την αντιδιαβρωτική τους δράση. Η δοσολογία των προϊόντων αυτών εξαρτάται από τις ιδιότητες του κάθε συστήματος. Για κάθε διαφορετική εφαρμογή πραγματοποιούνται μελέτες με στόχο την εύρεση της βέλτιστης δοσολογίας.

Δεσμευτικά Οξυγόνου

Γενική Περιγραφή

Περιέχουν παράγοντες δέσμευσης του οξυγόνου σε υψηλές συγκεντρώσεις. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης που προκαλείται από το διαλυμένο οξυγόνο, στο νερό τροφοδοσίας σε συστήματα παραγωγής ατμού.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Εσωτερική προστασία του λέβητα από φαινόμενα διάβρωσης λόγω ύπαρξης οξυγόνου.
 • Σε δίκτυα ζεστού νερού και υπέρθερμου ατμού – νερού.

Τρόπος Εφαρμογής

Μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας ή/και διαλυμένο σε νερό τροφοδοσίας. Το καλύτερο σημείο τροφοδοσίας του υλικού είναι στη δεξαμενή τροφοδοσίας του απαερωτή ή στη γραμμή τροφοδοσίας του νερού. Η δοσολογία εξαρτάται από τη συγκέντρωση του οξυγόνου στο νερό τροφοδοσίας και την απαιτούμενη ποσότητα υπολειμματικού προϊόντος, που θα πρέπει να παραμείνει στο νερό. Για κάθε εφαρμογή πραγματοποιούνται μελέτες για την εύρεση της βέλτιστης δοσολογίας.

Συσκευασία

Διατίθεται σε σφραγισμένες συσκευασίες 25lt, σε βαρέλια των 60 και 200lt και σε δεξαμενές 1000lt.

Βιοκτόνα

Γενική Περιγραφή

Είναι προϊόντα τα οποία στοχεύουν στον περιορισμό του βακτηριακού πληθυσμού και των βιολογικών επικαλύψεων σε συστήματα ψύξης νερού.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Καταπολέμηση της μικροβιακής ρύπανσης σε συστήματα ψύξης.

Τρόπος Εφαρμογής

Η δοσολογία τους εξαρτάται από διαφορετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του συστήματος ψύξης, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της βέλτιστης δόσης προϊόντος.

Συσκευασία

Διατίθεται σε σφραγισμένες συσκευασίες των 25lt, βαρέλια των 60 και 200lt και δεξαμενές των 1000lt.

Διασπαρτικά

Γενική Περιγραφή

Αποτελούνται από πολυμερή τα οποία έχουν την τάση να αναστέλλουν την συσσώρευση και την καθίζηση των σωματιδίων καθώς βελτιώνουν την διαδικασία διαχωρισμού τους. Έτσι αποφεύγεται η κατακρήμνιση σωματιδίων, όπως είναι τα άλατα, σε συστήματα επεξεργασίας νερού.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Για τον περιορισμό της καθίζησης αλάτων καλίου, μαγνησίου, στροντίου, βαρίου, σιδήρου και του ανθρακικού ασβεστίου και αποφυγή της συσσώρευσής τους.
 • Διακοπή του πολλαπλασιασμού των βακτηρίων που υπάρχουν στο νερό, καθώς αποτρέπεται η βιοστατική τους δράση.
 • Κάποια από τα προϊόντα περιέχουν και άλλους παράγοντες επεξεργασίας, όπως είναι τα βιοκτόνα, το χλώριο, παράγοντες διασποράς, που λειτουργούν ακόμη και σε συνθήκες μεταβλητού ρΗ.

Τρόπος Εφαρμογής

Ανάλογα με τα προϊόντα προτείνεται διαφορετικός τρόπος χρήσης τόσο ως προς την προετοιμασία όσο και προς τη δοσολογία. Για τον υπολογισμό της βέλτιστης δοσολογίας των προϊόντων, πραγματοποιούνται κατάλληλες μετρήσεις.

Συσκευασία

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, διατίθενται σε συσκευασίες αντίστοιχης ποσότητας.

Κάδων Απορριμμάτων

Γενική Περιγραφή

Είναι προϊόντα τα οποία λειτουργούν ως απορρυπαντικά, απολυμαντικά και αποσμητικά ταυτόχρονα. Τα περιεχόμενα συστατικά στις συνιστώμενες αραιώσεις δεν είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και τον χρήστη. Η βρωμιά απομακρύνεται από τις επιφάνειες χωρίς να αφήνει σαπωνώδη κατάλοιπα καθώς επίσης καταστρέφονται οι πηγές της δυσοσμίας. Εμφανίζουν πολύ καλή μικροβιοκτόνο, μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο και ιοκτόνο δράση.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Για τον καθαρισμό και την απολύμανση κάδων περισυλλογής απορριμμάτων.

Τρόπος Εφαρμογής

Κατά το στάδιο προετοιμασίας, απαιτείται η αραίωσή τους με νερό της τάξεως 1:100 έως 1:200. Επιθυμητή είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας.

Εναλλακτών

Γενική Περιγραφή

Είναι χημικά καθαριστικά επικαθίσεων τα οποία στοχεύουν στον καθαρισμό και στην προστασία από τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών. Με την χρήση των προϊόντων αυτών επιτυγχάνεται η πρόληψη του φαινομένου της διάβρωσης των μεταλλικών τοιχωμάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους συντήρησης των συσκευών και την επέκταση του χρόνου ζωής τους.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Απομάκρυνση επικαθίσεων, οργανικών και ανόργανων ενώσεων, από μεταλλικά τοιχώματα και επιφάνειες.
 • Προστασία από τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών λόγω των επικαθίσεων.

Τρόποι Εφαρμογής

Ανάλογα με το προϊόν που αντιστοιχεί στη κάθε περίπτωση, προτείνεται και διαφορετικός τρόπος εφαρμογής και διαφορετική δοσολογία. Στη κάθε περίπτωση υπολογίζεται η βέλτιστη δοσολογία του προϊόντος με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση του προβλήματος.

Αντίστροφης Όσμωσης

Γενική Περιγραφή

Αποτελούνται από ένα μίγμα χηλικών παραγόντων, διαβρεκτών και επιφανειοδραστικών σε αλκαλικό διάλυμα και στοχεύουν στον καθαρισμό των μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης από ανόργανες και οργανικές εναποθέσεις.

Προτεινόμενες Χρήσεις

 • Για την αποτροπή και μείωση του φαινομένου της κατακρήμνισης αλάτων καλίου, μαγνησίου, στροντίου, βαρίου και σιδήρου.
 • Κατάλληλα για την επεξεργασία επιφανειακού νερού, νερού πηγής, θαλασσινού νερού και υδατικού αποβλήτου.
 • Για την απομάκρυνση κολλοειδών, ανθρακικών, θειικών και φθοριούχων εναποθέσεων.

Τρόπος Εφαρμογής

Συνίσταται η αραίωση των προϊόντων καθαρισμού των μεμβρανών με νερό καλής ποιότητας, η επανακυκλοφορία του διαλύματος στο σύστημα μεμβρανών για αρκετό χρονικό διάστημα, η παραμονή του διαλύματος στο σύστημα για 1-2 ώρες και η τελική απομάκρυνσή του με τη χρήση νερού καλής ποιότητας. Η θερμοκρασία θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 30-35 oC καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού.