Φυσικοχημικές Μετρήσεις σε Νερό και Απόβλητα

Γενική Περιγραφή

Η εταιρία ENVICHEM διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να μελετήσει πειραματικά τις φυσικοχημικές ιδιότητες σε δείγματα νερού και αποβλήτων. Μέσω των αποτελεσμάτων των πειραματικών προτείνονται τρόποι στον πελάτη για την επίλυση του προβλήματος που έχει βρεθεί στην κάθε περίπτωση.