Φίλτρα Cintropur

Γενική Περιγραφή

Διαθέτουν μεγάλο εύρος φίλτρων από συνθετικά υλικά για την επεξεργασία του πόσιμου νερού. Μέσω της φυγόκεντρης δύναμης επιτυγχάνεται η κατακρήμνιση των μεγάλων σωματιδίων βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του νερού. Έτσι προστατεύεται το δίκτυο σωληνώσεων και τα όργανα των εργοστασιακών μηχανών επεξεργασίας νερού από τις επικαθίσεις, αποτρέποντας μεγάλα κόστη συντήρησης.