Φίλτρα Χαλαζιακής Άμμου

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στον καθαρισμό του νερού από στερεά σωματίδια. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση χαλαζιακού υλικού με μέγεθος κόκκων 0.4-6mm ως πληρωτικό υλικό σε ειδικά δοχεία. Το πληρωτικό αυτό υλικό διαχωρίζεται σε διάφορα στρώματα ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων. Η ομαλή λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας εξασφαλίζεται από ένα σύστημα αυτοματισμών.