Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στον καθαρισμό του νερού και στη βελτίωση της ποιότητάς του.