Φίλτρα Απορροφητικών Υλικών

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στον καθαρισμό του νερού από τα απόβλητα που υπάρχουν μέσα σε αυτό, μέσω του φαινομένου απορρόφησης των διάφορων ουσιών που βρίσκονται στο νερό, όταν αυτό διαρρέει το πληρωτικό υλικό.