Φίλτρα Απορροφητικών Υλικών

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στον καθαρισμό του νερού και στη βελτίωση της ποιότητάς του, μέσω του φαινομένου απορρόφησης των διάφορων ουσιών που βρίσκονται στο νερό, όταν αυτό διαρρέει το πληρωτικό υλικό.