Συστήματα Παρασκευής Διαλύματος Πολυηλεκτρολύτη

Γενική Περιγραφή

Είναι συστήματα τα οποία λειτουργούν στις βέλτιστες συνθήκες παρασκευής διαλυμάτων πολυηλεκτρολύτη. Διαθέτουν μια κωνική δεξαμενή στην οποία χορηγείται πολυμερές σε μορφή σκόνης και με τη βοήθεια δόνησης, εισάγεται όλη η ποσότητα στο εσωτερικό της κατασκευής. Τέλος εισάγεται καθαρό νερό με τη χρήση δοσομετρικής αντλίας ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός και ο έλεγχος της συγκέντρωσης του τελικού διαλύματος πολυηλεκτρολύτη.