Ρυθμιστές pH

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε οξέα και βάσεις. Ποικίλουν τόσο ως προς το τύπο της χημικής ένωσης όσο και προς τη κατά βάρος περιεκτικότητά τους στο αρχικό διάλυμα. Η καυστική σόδα διατίθενται σε συγκεντρώσεις των 25, 33, 50% και το υδροχλωρικό οξύ σε συγκεντρώσεις των 31-33%.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Ως ρυθμιστής του pH σε υγρά συστήματα.
  • Ως ρυθμιστής οξύτητας στα τρόφιμα.

Τρόπος Εφαρμογής

Είναι απαραίτητη η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας καθόλη τη διάρκεια χρήσης τους για την αποφυγή εγκαυμάτων, κατάποσης, δυσκολίας στην αναπνοή και επαφής με τα μάτια.