Πολυηλεκτρολύτες

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε ανιονικούς και κατιονικούς, σε υγρή και στερεή μορφή, χαμηλού, μεσαίου και υψηλού Μοριακού Βάρους και διαφορετικών ποσοστών φορτίου.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Επεξεργασία αποβλήτων για την συσσωμάτωση αιωρούμενων σωματιδίων με σκοπό τον διαχωρισμό (καθίζηση ή επίπλευση) και την τελική απομάκρυνσή τους.
  • Επεξεργασία αφυδάτωσης της λάσπης.
  • Επεξεργασία πάχυνσης της λάσπης.

Τρόπος Εφαρμογής

Ο τρόπος εφαρμογής και η δοσολογία του διαλύματος πολυηλεκτρολυτών εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και το είδος του υδατικού αποβλήτου – συστήματος, όπου θα εφαρμοστεί.  Το υδατικό διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται με την αργή, σταδιακή προσθήκη του πολυηλεκτρολύτη μέσα σε δεξαμενή που περιέχει την απαιτούμενη ποσότητα νερού με ταυτόχρονη τη συνεχή ανάδευσή του.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικoύς σάκους των 25kg και πλαστικές συσκευασίες των 25, 200 και 1000lt.