Ξαφριστές Ελαιωδών Ουσιών

Ξαφριστές Ελαιωδών Ουσιών – Εξοπλισμός για Απλή και Γρήγορη Απομάκρυνση Ελαιωδών Ουσιών από Υδατικά Απόβλητα.

Η εταιρία ENVICHEM στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, για την καλύτερη επεξεργασία υγρών αποβλήτων, που έχουν στη σύσταση τους λάδια, λίπη έλαια, διαθέτει διαφορετικού τύπου μηχανικούς ξαφριστές ελαιωδών ουσιών (oil skimmers), που μπορεί να απομακρύνουν οποιονδήποτε τύπο λιπαρών ουσιών ακόμα και καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη) από υδατικές επιφάνειες, όπως συμβαίνει σε ελαιοδιαχωριστές, λιποσυλλέκτες, δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης υδατικών αποβλήτων με λάδια, λίπη, έλαια, κλπ.

Οι ξαφριστές ελαιωδών ουσιών μπορούν να απομακρύνουν, πολύ αποτελεσματικά, από υδατικές επιφάνειες οποιαδήποτε λιπαρή ουσία, που έχει διαχωριστεί και επιπλέει στην υδατική φάση. Η λειτουργία τους βασίζεται στη συνεχή κίνηση ενός ελαιόφιλου και ταυτόχρονα υδρόφοβου υλικού, στην επιφάνεια του οποίου προσκολλάται η ελαιώδης φάση που επιπλέει στο νερό, χωρίς να συλλέγεται και νερό. Το υλικό αυτό είναι συνήθως πολυμερές και έχει διαφορετικές μορφές (ιμάντας, σωλήνας) ανάλογα με την απαιτούμενη εφαρμογή. Καθώς ο ελαιόφιλος σωλήνας ή ιμάντας απομακρύνεται από την υδατική φάση του αποβλήτου, οι λιπαντικές ουσίες, τα λίπη-έλαια, οι υδρογονάνθρακες που έχουν προσκολληθεί επάνω στην επιφάνεια του, απομακρύνονται με τη βοήθεια ειδικών ξέστρων και ρέουν προς μια δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης τους. Από εκεί μπορούν να διατεθούν απευθείας σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες.

Η εγκατάσταση και λειτουργία του ξαφριστή είναι απλή και απαιτεί ελάχιστη ενέργεια. Μπορεί να τοποθετηθεί στην άκρη του λιποσυλλέκτη ή της δεξαμενής και σε σύντομο μικρό χρονικό διάστημα να απομακρύνει όλες τις ελαιώδεις ουσίες που βρίσκονται στο σύνολο της υδατικής επιφάνειας.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής ελαιωδών ουσιών από υδατικές επιφάνειες, που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος.

1

Επιφάνεια Λιποσυλλέκτη χωρίς την Εφαρμογή του Ξαφριστή

2

Επιφάνεια Λιποσυλλέκτη μετά την Εφαρμογή του Ξαφριστή

4

Απομάκρυνση Συσσωρευμένων Λιπαρών από Δεξαμενή Προσωρινής Αποθήκευσης Υδατικών Αποβλήτων σε Εταιρίας Εστίασης

3

Απομάκρυνση Υδρογονανθράκων – Καυσίμων (Diesel, Βενζίνη) από API Ελαιοδιαχωριστή