Μπεκάκια υψηλής πίεσης

Γενική Περιγραφή

Είναι ακροφύσια υπέρμικρου όγκου, με δυνατότητα ρυθμιζόμενων παροχών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.