Μικροοργανισμοί

Γενική Περιγραφή

Οι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην βιοαποικοδόμηση διάφορων τύπων αποβλήτων. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα στελέχη που περιέχουν. Διατίθενται σε στερεή και υγρή μορφή. Ο συνδυασμός των μικροοργανισμών που χρησιμοποιούνται, αποτελούνται από βακτήρια, ένζυμα και ιχνοστοιχεία τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν τόσο σε αερόβιες όσο και σε αναερόβιες συνθήκες.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Βιοαποικοδόμηση λιπαρών ουσιών σε βιολογικούς, φρεάτια και αντλιοστάσια.
  • Βιοαποικοδόμηση οργανικών ουσιών που περιέχονται σε απόβλητα ξενοδοχείων και βιομηχανιών τροφίμων, όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρές ουσίες, άμυλα, κυτταρίνες κ.α.
  • Βιοαποικοδόμηση οργανικού φορτίου αστικών λυμάτων και μείωσης παραγόμενης βιολογικής λάσπης.
  • Βιοαποικοδόμηση κατσίγαρου, τυρόγαλου, αποβλήτων χαρτοποιίας και κονσερβοποίησης φρούτων.
  • Μείωση COD αποβλήτων.
  • Καταπολέμηση Οσμών.

Τρόπος Εφαρμογής

Τα προϊόντα των μικροοργανισμών είναι ακίνδυνα προς την ανθρώπινη υγεία καθώς δεν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς, δεν είναι τοξικά και διαβρωτικά. Προτείνεται η χρήση γαντιών και το πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε εφαρμογή. Η δοσολογία διαφέρει ανά προϊόν και ανά είδος αποβλήτου. Αναλόγως το πρόβλημα που ζητείται να επιλυθεί προτείνεται διαφορετικός τρόπος εφαρμογής των προϊόντων αυτών, χωρίς να απαιτείται κάποιος επιπλέον εξοπλισμός.