Λιποσυλλέκτες βαρυτικού διαχωρισμού

Οι λιποσυλλέκτες βαρυτικού διαχωρισμού, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στο βαρυτικό διαχωρισμό των λιπών, ελαιωδών ουσιών από την υδατική φάση του αποβλήτου.