Κροκιδωτικά

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε ανόργανα κροκιδωτικά με βάση το σίδηρο και το αργίλιο (PAC 18, Θειικό Αργίλιο, Τριχλωριούχος Σίδηρος, Θειικός Σίδηρος) και σε οργανικά κροκιδωτικά (DADMAC, Αμίνες, Αποχρωματιστές). Χαρακτηρίζονται από χαμηλό μοριακό βάρος και υψηλό κατιονικό φορτίο.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων, νερού για βιομηχανική χρήση, αστικών λυμάτων καθώς και πόσιμου νερού με στόχο την αποσταθεροποίηση κολλοειδών συστημάτων και την δημιουργία κροκίδων με σκοπό την καθίζηση ή επίπλευση και την τελική απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών. Εφαρμογές παρατηρούνται σε βιομηχανίες τροφίμων, χημικές βιομηχανίες, βαφεία, χαρτοποιίες και διυλιστήρια.
  • Μείωση του COD και της θολερότητας.
  • Απομάκρυνση των φωσφορικών και των θειούχων ενώσεων.
  • Επεξεργασία συμπύκνωσης της λάσπης με στόχο την καλύτερη κατεργασία αφυδάτωσής της.
  • Παραγωγή χάρτου και χαρτοπολτού.
  • Αποχρωματισμός υγρών αποβλήτων.

Τρόπος Εφαρμογής

Ο τρόπος εφαρμογής και η δοσολογία του διαλύματος των κροκιδωτικών ενώσεων εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά και το είδος του υδατικού αποβλήτου – συστήματος, όπου θα εφαρμοστεί. Ανάλογα με το τύπο του κροκιδωτικού και τα χαρακτηριστικά της διεργασίας, προτείνεται διαφορετική διαδικασία προετοιμασίας και χορήγησης του διαλύματος του κροκιδωτικού με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος.

Συσκευασία

Η πλειοψηφία των προϊόντων διατίθενται σε συσκευασίες των 25 kg, 50 kg, 150 kg, 220 kg, 1.000 kg.