Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

Παρακάτω φαίνονται εφαρμογές της εταιρίας ENVICHEM για την επεξεργασία υγρών αποβλήτωνIMG_20140211_141159IMG_20140211_154803.