Επίβλεψη και Λειτουργία Εγκαταστάσεων

Γενική Περιγραφή

Η εταιρία ENVICHEM διαθέτει ικανό προσωπικό το οποίο εξειδικεύεται στην επίβλεψη της καλής λειτουργίας των διάφορων εγκαταστάσεων. Επιβλέπει και πιστοποιεί την καλή λειτουργία όλων των μονάδων της εγκατάστασης και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την καλή λειτουργία των μονάδων της εκάστοτε εγκατάστασης. Παρατηρώντας τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης και εντοπίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν, προτείνει τη προμήθεια τόσο χημικών προϊόντων, όσο και τον κατάλληλο εξοπλισμό με τον οποίο μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα αυτά και να βελτιστοποιηθεί η συνολική λειτουργία της εγκατάστασης.