Ενεργος Ανθρακας

Η εταιρία ENVI-CHEM διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ενεργού άνθρακα, με την ονομασία ENVISORB. Τα προϊόντα προέρχονται από ενεργοποιημένο από ατμό, άνθρακας υψηλής προσροφητικής ικανότητας από επιλεγμένα τμήματα λιθάνθρακα (bituminous coal) και κοκοφοίνικα (coconut). Η υψηλή προσροφητική ικανότητα του υλικού, σε συνδυασμό με την κατάλληλη κατανομή πόρων, το καθιστά ιδανικό για χρήση σε ευρύ πεδίο εφαρμογών διαχείρισης:

 • Υγρών Αποβλήτων
 • Αερίων Ρύπων
 • Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού
 • Αποχλωρίωσης Νερού
 • Επεξεργασίας Στραγγιδίων ΧΥΤΑ

Η μέση τιμή της πυκνότητας του υλικού παρέχει τη μέγιστη δυνατή ενεργότητα στον όγκο του υλικού. Επίσης η υψηλή σκληρότητα του υλικού και η μηχανική αντοχή του διασφαλίζει τις ελάχιστες δυνατές απώλειες  κατά τη χρήση του.

Τα χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της σειράς των προϊόντων ENVI-SORB είναι:

 • Υψηλή Προσροφητικότητα και μέγιστη δυνατή Ενεργότητα στον όγκο του υλικού
 • Υψηλή Σκληρότητα και Αντοχή στην Τριβή
 • Δυνατότητα πολλαπλών επανεργοποιήσεων
 • Χρήση σε διαφορετικές εφαρμογές
 • Υψηλή Απόδοση σε σχέση με κόστος Υλικού

Τα προϊόντα διατίθενται σε διαφορετικές κοκκομετρίες, μεγέθη:

 • 20×50 mesh (0.30 – 0.80 mm)
 • 12×40 mesh (0.425 – 1.70 mm)
 • 8×30 mesh (0.60 – 2.36 mm)
 • 8×20 mesh (0.85 – 2.36 mm)
 • 8×16 mesh (1.18 – 2.36 mm)

Το προσωπικό της εταιρίας, μετά από μελέτη της κάθε περίπτωσης διαχείρισης θα σας προτείνει τον κατάλληλο τύπο ενεργού άνθρακα την τεχνικά καλύτερη και οικονομικότερη εφαρμογή του προϊόντος – επικοινωνία.