Εναλλακτών

Γενική Περιγραφή

Είναι χημικά καθαριστικά επικαθίσεων τα οποία στοχεύουν στον καθαρισμό και στην προστασία από τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών. Με την χρήση των προϊόντων αυτών επιτυγχάνεται η πρόληψη του φαινομένου της διάβρωσης των μεταλλικών τοιχωμάτων, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους συντήρησης των συσκευών και την επέκταση του χρόνου ζωής τους.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Απομάκρυνση επικαθίσεων, οργανικών και ανόργανων ενώσεων, από μεταλλικά τοιχώματα και επιφάνειες.
  • Προστασία από τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών λόγω των επικαθίσεων.

Τρόποι Εφαρμογής

Ανάλογα με το προϊόν που αντιστοιχεί στη κάθε περίπτωση, προτείνεται και διαφορετικός τρόπος εφαρμογής και διαφορετική δοσολογία. Στη κάθε περίπτωση υπολογίζεται η βέλτιστη δοσολογία του προϊόντος με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση του προβλήματος.