Δοσομετρικές Αντλίες

Γενική Περιγραφή

Τα συστήματα δοσομετρικών αντλιών χρησιμοποιούνται ευρέως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς παρέχουν με ακρίβεια χημικές ουσίες στη κύρια διεργασία, όπως είναι η χλωρίωση του νερού προς εξουδετέρωση του μικροβιολογικού φορτίου. Έτσι αποφεύγεται η σπατάλη χημικής ουσίας και η κύρια διεργασία πραγματοποιείται στις βέλτιστες συνθήκες.