Διαχείρισης Νερού και Αποβλήτων

Γενική Περιγραφή

Η εταιρία ENVICHEM διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και την εξειδίκευση ώστε να αναλαμβάνει τη διαχείριση των αποβλήτων μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας. Το προσωπικό της εταιρίας ENVICHEM είναι ικανό να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον εργοδότη για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.