Διασπαρτικά

Γενική Περιγραφή

Αποτελούνται από πολυμερή τα οποία έχουν την τάση να αναστέλλουν την συσσώρευση και την καθίζηση των σωματιδίων καθώς βελτιώνουν την διαδικασία διαχωρισμού τους. Έτσι αποφεύγεται η κατακρήμνιση σωματιδίων, όπως είναι τα άλατα, σε συστήματα επεξεργασίας νερού.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Για τον περιορισμό της καθίζησης αλάτων καλίου, μαγνησίου, στροντίου, βαρίου, σιδήρου και του ανθρακικού ασβεστίου και αποφυγή της συσσώρευσής τους.
  • Διακοπή του πολλαπλασιασμού των βακτηρίων που υπάρχουν στο νερό, καθώς αποτρέπεται η βιοστατική τους δράση.
  • Κάποια από τα προϊόντα περιέχουν και άλλους παράγοντες επεξεργασίας, όπως είναι τα βιοκτόνα, το χλώριο, παράγοντες διασποράς, που λειτουργούν ακόμη και σε συνθήκες μεταβλητού ρΗ.

Τρόπος Εφαρμογής

Ανάλογα με τα προϊόντα προτείνεται διαφορετικός τρόπος χρήσης τόσο ως προς την προετοιμασία όσο και προς τη δοσολογία. Για τον υπολογισμό της βέλτιστης δοσολογίας των προϊόντων, πραγματοποιούνται κατάλληλες μετρήσεις.

Συσκευασία

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, διατίθενται σε συσκευασίες αντίστοιχης ποσότητας.