Δεσμευτικά Οξυγόνου

Γενική Περιγραφή

Περιέχουν παράγοντες δέσμευσης του οξυγόνου σε υψηλές συγκεντρώσεις. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον έλεγχο και την ελαχιστοποίηση της διάβρωσης που προκαλείται από το διαλυμένο οξυγόνο, στο νερό τροφοδοσίας σε συστήματα παραγωγής ατμού.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Εσωτερική προστασία του λέβητα από φαινόμενα διάβρωσης λόγω ύπαρξης οξυγόνου.
  • Σε δίκτυα ζεστού νερού και υπέρθερμου ατμού – νερού.

Τρόπος Εφαρμογής

Μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας ή/και διαλυμένο σε νερό τροφοδοσίας. Το καλύτερο σημείο τροφοδοσίας του υλικού είναι στη δεξαμενή τροφοδοσίας του απαερωτή ή στη γραμμή τροφοδοσίας του νερού. Η δοσολογία εξαρτάται από τη συγκέντρωση του οξυγόνου στο νερό τροφοδοσίας και την απαιτούμενη ποσότητα υπολειμματικού προϊόντος, που θα πρέπει να παραμείνει στο νερό. Για κάθε εφαρμογή πραγματοποιούνται μελέτες για την εύρεση της βέλτιστης δοσολογίας.

Συσκευασία

Διατίθεται σε σφραγισμένες συσκευασίες 25lt, σε βαρέλια των 60 και 200lt και σε δεξαμενές 1000lt.