Δεξαμενές Κροκίδωσης

Γενική Περιγραφή

Είναι πλαστικές κωνικές δεξαμενές οι οποίες διατίθενται σε διάφορα μεγέθη καθώς επίσης διαθέτουν και αναδευτήρα. Στις δεξαμενές αυτές πραγματοποιείται η κροκίδωση του διαλυτού αποβλήτου και η καθίζησή του μαζί και με τα αδιάλυτα απόβλητα. Έτσι προκύπτει ένα διφασικό μίγμα νερού – αποβλήτου με υπερκείμενο το νερό.