Βιοκτόνα

Γενική Περιγραφή

Είναι προϊόντα τα οποία στοχεύουν στον περιορισμό του βακτηριακού πληθυσμού και των βιολογικών επικαλύψεων σε συστήματα ψύξης νερού.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Καταπολέμηση της μικροβιακής ρύπανσης σε συστήματα ψύξης.

Τρόπος Εφαρμογής

Η δοσολογία τους εξαρτάται από διαφορετικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του συστήματος ψύξης, και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της βέλτιστης δόσης προϊόντος.

Συσκευασία

Διατίθεται σε σφραγισμένες συσκευασίες των 25lt, βαρέλια των 60 και 200lt και δεξαμενές των 1000lt.