Αποσκληρυντές

Γενική Περιγραφή

Στοχεύουν στην αποσκλήρυνση του νερού, δηλαδή στην απομάκρυνση των αλάτων που βρίσκονται στο νερό με κυρίαρχα αυτα του ασβεστίου και του μαγνησίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση μιας κατιονικής ιοντοεναλλακτικής ρητίνης υψηλής απόδοσης ως πληρωτικό υλικό σε δοχεία αποσκλήρυνσης. Η ομαλή λειτουργία του συστήματος αποσκλήρυνσης εξασφαλίζεται από ένα προηγμένο σύστημα αυτοματισμού.