Απορροφητικά Υλικά

Γενική Περιγραφή

Είναι προηγμένα υλικά σε μορφή σκόνης τα οποία έχουν υψηλή απορροφητική ικανότητα (Ενεργός άνθρακας, Μπετονίτης, Ζεόλιθος, Πολυμερή). Τα υλικά αυτά είναι ικανά να απορροφήσουν πολλαπλάσιες ποσότητες του βάρους τους, από πλήθος οργανικών ουσιών (Λάδια, Καύσιμα κλπ), των οποίων επιδιώκεται η δέσμευση και η απομάκρυνση. Είναι αδιάλυτα στο νερό, χαρακτηριστικό που σημαίνει ότι είναι πλήρως λειτουργικά και σε υδάτινα συστήματα. Τα υλικά αυτά είναι ασφαλή προς το χρήστη και δεν παρατηρείται η δημιουργία σκόνης κατά τη χρήση τους.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Δέσμευση και εύκολη απομάκρυνση οργανικών ενώσεων, όπως λάδια και καύσιμα, σε περιπτώσεις διαρροών σε βιομηχανίες, στο οδικό σύστημα και στο υδάτινο περιβάλλον (π.χ. πετρελαιοκηλίδες).
  • Χρήση τόσο στο έδαφος όσο και σε υδάτινα συστήματα.
  • Καθαρισμός δοχείων αποθήκευσης.

Τρόπος Εφαρμογής

Σε περιπτώσεις διαρροών προτείνεται η ρίψη του απορροφητικού υλικού γύρω από την οργανική ουσία και στη συνέχεια πάνω σε αυτή. Η απομάκρυνση της μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός φτυαριού και μιας σκούπας. Για το καθαρισμό δοχείων αποθήκευσης ρίξτε μια στρώση του απορροφητικού υλικού στο πάτο του δοχείου και απομακρύνεται το χειρωνακτικά.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικούς κουβάδες των 13Kg. Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να διατεθούν και σε μεγαλύτερες ή μικρότερες συσκευασίες.