Απολυμαντικά

Γενική Περιγραφή

Είναι προϊόντα υγρής μορφής τα οποία στοχεύουν στον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών, χώρων και εργαλείων.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Καθαρισμός και απολύμανση κάδων περισυλλογής απορριμμάτων.
  • Απολύμανση πόσιμου νερού.
  • Απολύμανση ιδιωτικών και δημόσιων χώρων.
  • Απολύμανση χώρων τροφίμων και διατροφής.
  • Επεξεργασία υγρών λυμάτων και αποβλήτων, όπως είναι τα αστικά λύματα.
  • Απολύμανση δημόσιων και ιδιωτικών δεξαμενών κολύμβησης.

Τρόπος Εφαρμογής

Τα απολυμαντικά προϊόντα είναι απλά στη χρήση και δεν διαφέρουν από τα κοινά καθαριστικά. Αρχικά ψεκάζονται στην επιφάνεια που πρέπει να καθαριστεί και στη συνέχεια σκουπίζονται με μια σφουγγαρίστρα και ένα κουβά ή με ένα πανί και ένα κουβά, ανάλογα με τη περίπτωση.