Αντλίες – Πιεστικά Συγκροτήματα

Γενική Περιγραφή

Υψηλής ποιότητας κατασκευές οι οποίες είναι πλήρως αυτοματοποιημένες, παρέχοντας ωστόσο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο χρήστη. Υπάρχει κύκλωμα αυτόματης εναλλαγής λειτουργίας των αντλιών καθώς και αναμονή για σύνδεση φλοτεροδιακόπτη για προστασία του συγκροτήματος σε περιπτώσεις απουσίας νερού.