Αντλίες εκνέφωσης

Γενική Περιγραφή

Χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία ακροφυσίων υπέρμικρου όγκου (ULV), που ψεκάζουν τις ουσίες, δημιουργώντας πολύ μεγάλο αριθμό σταγονιδίων, μέσης τυπικής διαμέτρου 15-20μm, στον αέρα. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό λειτουργικό κόστος βοηθητικών παροχών σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Διαθέτουν πλήρως ρυθμιζόμενο σύστημα με εναλλακτικές δυνατότητες αύξησης ή μείωσης της ικανότητας απόσμησης, ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (υψηλές θερμοκρασίες –  μεγαλύτερη ανάγκη απόσμησης λόγω της εντονότερης έκλυσης δυσάρεστων οσμών).