Αντι-Παγωτικό Πρόσθετο DIESEL

Γενική Περιγραφή

Είναι μίγμα διαφορετικών προσθέτων, όπως είναι τα βελτιωτικά ροής (Middle Distillate Flow Improvers – MDFI) και οι αναστολείς δημιουργίας και καθίζησης κρυστάλλων κηρωδών συστατικών (Wax Anti-Settiling Agents – WASA).

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Σημαντική επιβράδυνση της επικάθισης των παραφινών επάνω στα φίλτρα του καυσίμου Diesel.

Τρόπος Εφαρμογής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο στην συμπυκνωμένη σύστασή του ή και σε αραίωση. Το προϊόν είναι συμβατό με τις περισσότερες πρώτες ύλες, υλικά και πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στο καύσιμο Diesel καθώς και σε άλλα καύσιμα θέρμανσης. Είναι συμβατό με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους σύγχρονους κινητήρες Diesεl και στους αντίστοιχους λέβητες των συστημάτων θέρμανσης.

Συσκευασία

Διατίθενται σε πλαστικά δοχεία των 1lt, 5lt, 25lt, σε βαρέλια των 200lt και σε πλαστικές δεξαμενές των 1000lt.