Αντι-βακτηριακό πρόσθετο DIESEL

Γενική Περιγραφή

Στοχεύει στο πρόβλημα της Μικροβιακής Μόλυνσης των καυσίμων. Είναι ευρέως φάσματος αντι-βακτηριακό, μικροβιοκτόνο, με εφαρμογή σε καύσιμα, όπως το DIESEL και το BIO-DIESEL. Το προϊόν είναι αποτελεσματικό ενάντια σε βακτήρια, μύκητες και άλγη. Η δράση του βασίζεται στο συνδυασμό διαφορετικών βιοκτόνων με ουσίες που διασφαλίζουν την ορθή διασπορά του τόσο στη υδατική (νερό) όσο και στην οργανική φάση (υδρογονάνθρακας) του καυσίμου.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Προστασία των καυσίμων σε όλες τις διαδικασίες αποθήκευσης (δεξαμενές, πρατήρια) και διανομής (αγωγοί, σωληνώσεις, αντλίες, μεταφορές).
  • Πρόληψη και προστασία της ποιότητας του καυσίμου.

Τρόπος Εφαρμογής

Η δοσολογία του προϊόντος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της δεξαμενής, το είδος του καυσίμου και το μέγεθος του προβλήματος, που μπορεί να υπάρχει. Το προσωπικό που ασχολείται με την εφαρμογή του θα πρέπει να κάνει χρήση των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας.