Αντιψυκτικά

Γενική Περιγραφή

Διαχωρίζονται σε συμπυκνωμένα και μη συμπυκνωμένα προϊόντα. Είναι διαλύματα αντιψυκτικού ρευστού, τα οποία βασίζονται στη τεχνολογία οργανικού οξέος (OrganicAcidTechnology – OAT). Παρασκευάζονται με τη χρήση της μονο-αιθυλενογλυκόλης πολύ υψηλής καθαρότητας και διάφορων χημικών προσθέτων που προστατεύουν τα υλικά κυκλώματος ψύξης των μηχανών από τη διάβρωση και τη σκουριά.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Προστασία των ψυκτικών κυκλωμάτων μηχανών εσωτερικής καύσης (ψυγεία αυτοκινήτων).
  • Προστασία κλειστών κυκλωμάτων νερού (συμπιεστές, κεντρικά συστήματα κλιματισμού, κλπ).
  • Προστασία κυκλωμάτων ψύξης που περιέχουν υλικά όπως είναι ο χαλκός, ο ορείχαλκος, ο χυτοσίδηρος, το ατσάλι και το αλουμίνιο.

Τρόπος Εφαρομγής

Τα μη συμπυκνωμένα ρευστά μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στο ψυγείο των αυτοκινήτων ενώ για τα συμπυκνωμένα απαιτείται πρώτα η αραίωσή τους με απιονισμένο νερό.