Αντιδιαβρωτικά

Γενική Περιγραφή

Αποτελούν μίγματα αναστολέων διάβρωσης για διάφορα υλικά κατασκευής, όπως είναι ο σίδηρος, ο χαλκός και διάφορα κράματα. Στόχο έχουν να καθυστερήσουν το φαινόμενο της διάβρωσης, τόσο στο να ξεκινήσει όσο και στο να αναπτυχθεί σε όλη την επιφάνεια των υλικών κατασκευής.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Καταπολέμηση της διάβρωσης σε πύργους ψύξης και κλειστά κυκλώματα από επικαθήσεις αλάτων και συσσωματώσεις αιωρούμενων σωματιδίων.

Τρόπος Εφαρμογής

Τα αντιδιαβρωτικά χορηγούνται απευθείας στο κλειστό σύστημα νερού, επιτρέποντας έτσι την αντιδιαβρωτική τους δράση. Η δοσολογία των προϊόντων αυτών εξαρτάται από τις ιδιότητες του κάθε συστήματος. Για κάθε διαφορετική εφαρμογή πραγματοποιούνται μελέτες με στόχο την εύρεση της βέλτιστης δοσολογίας.