Αντίστροφης Όσμωσης

Γενική Περιγραφή

Αποτελούνται από ένα μίγμα χηλικών παραγόντων, διαβρεκτών και επιφανειοδραστικών σε αλκαλικό διάλυμα και στοχεύουν στον καθαρισμό των μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης από ανόργανες και οργανικές εναποθέσεις.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Για την αποτροπή και μείωση του φαινομένου της κατακρήμνισης αλάτων καλίου, μαγνησίου, στροντίου, βαρίου και σιδήρου.
  • Κατάλληλα για την επεξεργασία επιφανειακού νερού, νερού πηγής, θαλασσινού νερού και υδατικού αποβλήτου.
  • Για την απομάκρυνση κολλοειδών, ανθρακικών, θειικών και φθοριούχων εναποθέσεων.

Τρόπος Εφαρμογής

Συνίσταται η αραίωση των προϊόντων καθαρισμού των μεμβρανών με νερό καλής ποιότητας, η επανακυκλοφορία του διαλύματος στο σύστημα μεμβρανών για αρκετό χρονικό διάστημα, η παραμονή του διαλύματος στο σύστημα για 1-2 ώρες και η τελική απομάκρυνσή του με τη χρήση νερού καλής ποιότητας. Η θερμοκρασία θα πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 30-35 oC καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού.